ALACAKLININ TEMERRÜDÜ NEYİ İFADE EDER?

Forex ve borsa gibi ekonomi piyasalarında geçen temerrüt kavramı, borç ödememe durumunun hukuka aykırı düzeye ulaşmasıdır. Daha önceden anlaşılan vade dolmasına rağmen bu zaman içerisinde borcu ödememe durumudur. Borçlunun temerrüdü ve alacaklının temerrüdü olmak üzere ikiye ayrılır. Borçlunun temerrüdü mantıklı geliyor da, peki, alacaklının temerrüdü ne demek, bize neyi anlatır?

Temerrüt, borcu ödememe durumu olarak bilinse de temelde, anlaşmanın şartlarını belirli zaman periyodu içerisinde yerine getirmeme durumudur. Taraflardan biri, vade bitmesine rağmen üzerine düşen sorumlulukları hukuka uygun şekilde yerine getirmemiş ve işler aksamışsa, temerrüde düşmüş olarak varsayılır. Karşı tarafın zarara uğrayıp uğramadığı, temerrüde düşmeyi yok saymaz.

Bu kısmı anladıysanız hemen “alacaklının temerrüdü” kısmını anlatalım. Işık tutalım yahu şuraya..

yg76676r56d
Herhangi bir finansal işlemde karşımıza çıkabileceğinden “alacaklının temerrüdü” terimini de bilmek gerekir.

Alacaklının temerrüdü nedir?

Alacaklının temerrüdü kavramında, “ifa etmek” deyimi ve terimi oldukça önem arz eder. İfa etmek; “herhangi bir işi veya yapılması gerekeni yerine getirmek, yapmak” olarak açıklanabilir.

İfa kelimesi alacaklıyı iki şekilde temerrüde düşürebilir;

  1. Bunlardan birincisi, haklı bir sebep olmaksızın ifa kısmında anlaşmanın payına düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi alacaklının temerrüdünü oluşturabilirken,
  2. İkinci türde ise, borçlu tarafından getirilen ciddi, gerçek ve usule uygun bir ifa teklifinin alacaklı tarafından haklı bir sebep gösterilmeksizin reddedilmesi de alacaklıyı temerrüde düşürebilir.

Yani alacaklının temerrüdü terimi, borçlu tarafından borcun ödemesi yapılacak olmasına rağmen alacaklı kaynaklı problemlerin yaşanması ve borcun alacaklı kaynaklı sebepler dolayısıyla ödenmemesi durumuna verilen addır.

Alacaklı mı suçlu, borçlu mu suçlu kısmı ise genelde mahkemelerce çözülür. Alacaklının temerrüde düştüğünün kesinleşmesi, ifa yerindeki sulh mahkemeleri üzerinden verilen kararla açıklanır.

Alacaklının temerrüde düştüğünün kesinleşmesi durumunda mali tevdi, parayı tevdi ve sözleşmeden dönme gibi seçenekler ön plana çıkar. Borçlu taraf, bu seçenekler içerisinden kendine uygun olanı seçer.

Alacaklının temerrüdü kesinleşmişse, bunun sonuçları arasında en ciddi olanı, masraf ve hasarların borçludan alacaklıya geçmesi hali olarak bilinir. (Borçlunun temerrüdünde bu sonuçlar arasında kredi çekme konusunda ileride sıkıntılar yaşanabilmesi vardı, hatırlarsanız)

Bu konunun çok daha detaylı hali, borçlar hukuku alanına girer.

wr3t4y4yy4y

Temerrüt yükümlülükleri yerine getirilmeyince ne oluyordu, hatırlayalım

Alacaklı temerrüde düşerse dedik ki ortaya bazı seçenekler çıkar ve borçlu taraf bu seçenekler içerisinden kendine uygun olanı seçer.

Peki temerrüde düşülmesine rağmen yükümlülükler yerine getirilmezse ne sonuçlar doğar?

  • Anlaşmadaki taraflardan birisi için temerrüt oluşması durumunda temerrüde düşen taraf (suçlu taraf), ilgili piyasadaki açık durumda gözüken pozisyonları likidite edebilir (paraya çevirebilir).
  • İlgili piyasanın ilgili kurumu (burada genelde TakasBank anlatılmaya çalışılıyor) tarafından da borçlu kişiye ya da borçlu şirkete ait var olan teminatlar nakde çevrilebilir.

Tüm bunlara rağmen, borçlu taraf üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyorsa ilgili piyasanın ilgili kurumu tarafından borcun teminine yönelik başvuru ve şikayet yoluna gidilebilir.

Teminatlı Borç ve Teminatsız Borçlarda Temerrüt Nasıl İşler?

Bir birey, bir şirket ya da bir ülke bir anlaşmaya dair borç yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde, borç veren ya da yatırımcı taraf, kendilerine borçlu olunan fonları geri alabilmek için bazı haklara sahiptir. Bunu anlaşmadan caymaya yönelik hak olarak düşünebilirsiniz. Bu hak ya da rücu, borcun teminatlı ya da teminatsız olma durumuna göre değişebilir.

Borçlu, bir ipotek üzerinde temerrüde düşmüşse, banka ipoteği güvence altına alan evi geri alma yoluna gidebilir. Ya da borçlu, bir araç kredisinde temerrüde düşerse, borç veren taraf aracı geri alabilir. Bu tarz örnekler teminatlı kredi durumundaki temerrüt örnekleridir. Teminatlı bir kredi olayında, borç veren tarafın krediyi karşılamak için varlık üzerinde yasal söz hakkı mevcuttur.

Tıbbi fatura ya da kredi kartı borçları şeklindeki teminatsız borçlarda da temerrüde düşülebilir. Teminatsız borç ile, hiçbir varlık borcu güvence altına almaz, ancak borç verenin temerrüt durumunda hala yasal rücu hakkı bulunmaktadır. Kredi kartı şirketleri, bir hesabın temerrüde düşmesi için genelde birkaç ay süre tanımaktadır. Ancak altı ayı geçen sürelerde hala ödeme olmamışsa, hesap borçlandırılmaktadır. Bu durum, borç verenin hesaptan zarar alacağı manasını taşır. Bankalar, bu hesabı büyük olasılıkla bir tahsilat kuruluşuna devreder (satar). Sonrasında borçlunun borcu artık bu acenteyedir.

Genelde bu durumları kefil olan ailelerde çok görürüz. Ortada ödenmemiş bir kredi vardır, asıl borçlu ortada yoktur, kefil aile hak arıyordur, ancak bu süreçte borç acenteye devredilmiştir ve acente sürekli olarak kefil ailenin telefonlarını aramaktadır. Kafanızda canlandırabildiğinizi umuyorum.

Konunun daha detay hali için tıklayabilirsiniz.. HG 

Son

Özet geçecek olursak temerrüt, borcun ödenmemesi ya da daha kapsamlı bakarsak; anlaşma konusunda vade dolmasına rağmen üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeme olarak adlandırılır. Borçlunun temerrüdü ve alacaklının temerrüdü olarak ikiye ayrılır.

Alacaklının temerrüdü ya “borçlunun borcunu ödemesine rağmen hukuka aykırı şekilde alacaklı tarafından kabul edilmemesi sonucunda oluşur”, ya da “alacaklının kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi sonucunda oluşur” şeklinde özet geçilebilir.

Temerrüt nedir, alacaklının temerrüdü nedir, borçlunun temerrüdü nedir, temerrüt riski, faizi, olasılığı, sonuçları ve diğer detayları hakkında okuyabileceğiniz geniş yazı > TEMERRÜT NEDİR?

wrtet4y4yy4
Hele biri alacaklı olsun, her an her yerde karşımıza çıkar..

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın