Destek ve Direnç Seviyeleri Nedir? Destek ve Direnç Noktası Ne Demek?

DESTEK DİRENÇ NEDİR?

Destek ve direnç seviyeleri, Forex piyasası gibi finansal piyasaların tümünde teknik analizin en basit kavramlarından biri olarak karşımıza çıkar. Neredeyse tüm piyasalarda öyle ya da böyle duymuş/duyacak olduğunuz destek ve direnç kavramları neyi ifade eder? Anlamı nedir, nasıl anlaşılır, nasıl çizilir, neyi gösterir, sonrasındaki beklenti nedir?

Teknik analiz merdivenindeki belki de öğrenmeniz gereken en temel basamak olan destek ve direnç noktaları hakkında bilgilerimizi aktaralım, daha önceden biliyorsanız da kuru yer kalmasın.. Hosgelir.com, Forex piyasasını bilgi verirken kuru yer bırakmayandır..

wre4tr5y55y5u5

Destek kavramı, piyasalardaki finansal varlığın fiyat grafikleri incelenirken fiyat hareketindeki düşüşün bir noktadan daha aşağıya inmesinin beklenmediği seviye olarak bilinir. Aşağı yönlü fiyat hareketi bu seviyeyi geçerken zorlanır. Tabiri caizse, “ıkınır” (Tabi, kolay geçilen istisnaları da vardır). Düşüş trendindeki satışların, bu destek seviyesine yaklaştıkça azaldığı, destek seviyesinde ise alıcıların tepki vermeleriyle baskın hale geldiği bilinir. Bu noktada küçük ya da büyük kısa süreli bir dip oluşması muhtemeldir.

Direnç kavramı ise, piyasalardaki finansal varlığın fiyat grafikleri incelenirken fiyat hareketindeki yükselişin bir noktadan daha yukarıya çıkmasının beklenmediği seviye olarak bilinir. Yukarı yönlü fiyat hareketi bu seviyeye geldiğinde dirençle karşılaşır ve bu seviyeyi geçmekte zorlanır. Yine tabiri caizse, “ıkınır” (Tabi, kolay kırılan istisnaları da vardır). Yükseliş trendindeki alışların, bu direnç çizgisine yaklaştıkça yerini satışlara bıraktığı, direnç seviyesinde ise satış yapanların tepki vermeleriyle baskın hale geldiği bilinir. Bu noktada küçük ya da büyük, kısa süreli bir tepe oluşması muhtemeldir.

Ne Anlatırlar? Destek ve direnç seviyeleri fiyat hareketlerindeki bir bölgedeki zorlanmaları anlatır. “Bu bölgede geçmişte bu oldu, şimdi de olabilir; teknik analiz, formasyon ve indikatörler yardımıyla da hem destek direnç noktalarını bul hem de fiyat hareketinin ne yönlü olacağını tahmin et” sinyalleri verir.

Şimdi gelin bunları detaylandıralım, destek seviyesi nedir, direnç seviyesi nedir, destek ve direnç seviyesinin kırılması ne demek anlayalım;

ry5y6u6u7ı7ı

DESTEK SEVİYESİ NEDİR? (Destek Noktası – Destek Çizgisi)

Forex destek ve direnç seviyeleri nedir diye bakacak olursak;

Destek seviyesi, finansal bir varlığın düşüş trendindeki fiyat grafiğini incelerken bir noktanın daha altına inmekte zorlandığını fark ettiğimiz seviyeyi ifade eder. Fiyat çubukları destek seviyesine kadar iner iner çıkar. Destek seviyesini geçmekte genellikle zorlanır. Çünkü bu seviyelerde satıcılar isteksizleşmiştir ve yerlerini alıcıların baskınlığına bırakmıştır. Bu da fiyatların aşağı yönlü hareketini duraksatır ve o seviyenin altına inmesini zorlaştırır.

Peki bunun nedeni nedir? Teknik analiz geçmişteki fiyat hareketlerinin günümüze yansıması incelenerek yapılır. Bu, bu işin temel mantığını oluşturur. Geçmişte eğer fiyat hareketleri bu seviyeleri görmüş ve bir şekilde bu seviyenin altına inmede zorlanmışsa, geçmişteki bu durum günümüzde de boy gösterebilir.

Bir şekilde finansal ürün hakkında çıkan olumsuz haberler fiyatlarını düşüşe zorlamışsa da satıcılar destek seviyesine gelindiğinde isteksizleşir. Satışlar azalır. Aşağı yönlü fiyat hareketinin ivmesi azalır, yavaşça kırılır ve muhtemelen hafif yükselir. Bu olay bazen defalarca tekrarlanır. Destek seviyesinin kırılmasıyla aşağı yönlü hareket sürdürülür ya da destek seviyesi kırılamaz ve düşüş trendi yerini yükseliş trendine bırakır.

Destek seviyesinin kırılması, fiyatların günü bu seviyenin altında kapatmasıyla teyit edilir.. Fiyat hareketi aşağı yönlü devam ederse, gelecekte bir zamanda bu seviyenin direnç seviyesi olarak boy göstermesi pek mümkündür.

WRT4T5Y5YY5Y5
(YTD)

DİRENÇ SEVİYESİ NEDİR? (Direnç Noktası – Direnç Çizgisi)

Forex’te direnç seviyesi ise, finansal bir varlığın yükseliş trendindeki fiyat grafiğini incelerken bir noktanın daha üstüne çıkmakta zorlandığı seviyeyi ifade eder. Fiyat çubukları direnç seviyesine kadar çıkar çıkar iner. Direnç seviyesini geçmekte genellikle zorlanır. Çünkü bu seviyede alıcılar isteksizleşmiştir ve yerini satıcıların baskınlığına bırakmıştır. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareketini duraksatır ve direnç seviyesinin üstüne çıkmasını zorlaştırır.

Peki, direnç seviyeleri nasıl oluşur? Forex piyasasında ilgili finansal varlığın tarihteki grafiklerini incelediğimizde, aynı finansal varlığın fiyat seviyeleri geçmişte yine aynı seviyeyi geçmekte zorlanmış ve dirençle karşılaşmışsa, günümüzde de aynı olayın tekrarlaması, yaklaşık aynı seviyelerde bir dirençle karşılaşması pek mümkündür.

Bir şekilde finansal ürün hakkında oluşan güzel ve olumlu gelişmeler, fiyatları yükselen bir trende soktuysa da alıcılar direnç noktasına yaklaştıkça isteksizleşir. Alışlar azalır. Yukarı yönlü fiyat ivmesi azalır, yavaşça ters döner ve muhtemelen hafif miktarda düşer. Bu olay bazen kısa sürede direnç noktasının geçilmesiyle sonlansa da çoğu zaman tekrar tekrar denemeler sonuç vermez. Direnç çizgisinin kırılmasıyla fiyat yukarı yönlü hareketine devam eder ya da direnç noktası kırılamaz ve yükseliş trendi yerini düşüş trendine bırakır.

Direnç seviyesinin kırılması, fiyatların günü bu seviyenin üzerinde kapatmasıyla teyit edilir.. Fiyat hareketi yukarı yönlü devam ederse, gelecekte bir zamanda bu seviyenin destek seviyesi olarak boy göstermesi pek mümkündür.

wrt4yy5y5yy
(YTD)

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYESİNİN KIRILMASI NE ANLAMA GELİR, NASIL OLUR?

Destek seviyesinin kırılması, herhangi bir finansal varlığın ya da yatırım aracı enstrümanın fiyatının o seviyenin altında kapanış yapmış olmasıyla teyit edilir. Bunun kaç kere olması konusunda bir düşünceniz olmasın, bir kere destek seviyesinin altında kapanış destek seviyesinin kırıldığını gösterir. İstisnaları olsa da bu böyle kabul görür.

Direnç seviyesinin kırılmasında da aynı durum söz konusudur. Direnç seviyesi kırıldı diyebilmek için o finansal varlık ya da yatırım enstrümanının fiyatının direnç seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi yeterlidir. Genellikle bir kere direnç seviyesinin altında kapanış gerçekleşmesi, direnç seviyesinin kırıldığını gösterir. İstisnai durumlar her şey gibi bu konularda da geçerlidir. Bir kere destek ya da direnç seviyesinin ilerisinde kapanış yapan finansal varlık fiyatları, tekrar bu seviyelere geri dönüp aynı seviyeyi geçmekte zorlanabilir.

Destek ve direnç seviyelerinin kırılma kolaylığına göre 1. derece ya da 2. derece gibi sınıflandırılmaları mevcuttur. Zor kırılan destek ve direnç noktaları “ana” olarak görülürken, kolay kırılan destek ve direnç noktaları “ara” destek direnç noktası olarak görülür.

etryt6u6uı7ı

DESTEK DİRENÇ SEVİYELERİ NEYİ ANLATIR? TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Destek direnç noktaları teknik analizin ekmek ve suyudur. Ana yemeğin yanında pek lafları geçmez ancak kıymetleri aşikardır. Destek direnç noktaları hesaplanırken tarihsel fiyat grafikleri incelenir. Hangi noktalarda bu tür seviyeler oluşmuş, hangileri kolay kırılmış, hangileri geçmekte zorlanılmış; yapılan zirveler, oluşan dipler; teknik analiz yöntemleriyle birlikte değerlendirilerek hesaba katılır.

Yükseliş ve düşüşlerin hızı değerlendirilir. Destek direnç noktaları ne kadar hızlı geçildiyse derecelere ayrılabilir. Destek ve direnç seviyeleri ne kadar zor geçilmişse veya ilk yükselen trendde geçilememişse genelde ana destek ve direnç seviyesi olarak bilinir.

Ancak destek ve direnç seviyesi kolaylıkla kırılmışsa bunlara ara destek ve direnç seviyeleri gözüyle bakılır.

Destek ve direnç seviyeleri finansal yatırım aracının fiyat hareketinin hangi aşamalarda zorlandığını ve ne yöne doğru devam ettiğini yatırımcıya bildirir. Kesin olarak sunmasa da, bu seviyelerde fiyat hareketinde sarsılmalar olabileceğini, dalgalanmaların meydana gelebileceğini, bu seviyeleri geçemeyerek ters yönlü bir hareketin başlayabileceğini, ya da fazla zorlanma beklenmeden trendin aynı yönde süreceğinin ihtimalini yatırımcıya hissettirir.

Geçmişteki fiyat grafikleri üzerinde yapılan analizlerle bu noktaların takipleri yapılır. Ve daha önceden tedbirler alınır.

***Her konuda olduğu gibi forex gibi finansal piyasalarda da yeterli tecrübe ve bilgi birikimi olmayan yatırımcılar çoğunluktadır. Ve olağan şartlarda piyasadaki fiyat hareketlerine etkileri büyüktür. Geçmişte 10 yatırımcının 8’i bu şekildeyse ve aynı fiyat hareketlerini ve aynı fikir dirençlerini gösteriyorlarsa, günümüzde de 1000 yatırımcının 800’ü bu şekildedir ve aynı fiyat seviyelerinde aynı fikir dirençlerini meydana getirerek destek ve direnç seviyelerini oluştururlar. Ancak önsezi yönünden yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları için maddi yatırım güçleri düşüktür. Etkileri de sınırlı olabilir. Elbette istisnalar bulunmakta..

***Bu seviyelerde piyasanın derinliği, sıçramalar, kırılmalar ya da trenddeki ters dönüş hareketleri tahmin edilir. Bunlar için bolca pratik ve tecrübe gereklidir.

Destek ve direnç seviyeleri hakkında bir diğer önemli kısım ise teknik analiz yaparken destek ve direnç seviyelerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğidir.

huhu78h88h8hh

TEKNİK ANALİZ YAPARKEN DESTEK DİRENÇ SEVİYELERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

  • Piyasalarda destek ve direnç noktaları tek başlarına daha az fayda sağlarken diğer teknik analiz yöntemleriyle birlikte kullanıldığında daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Eğer ki tecrübeniz yoksa bu konuda saatlik grafikler üzerinde bolca pratik yaparak kendinizi bilgi ve tecrübe yönünden geliştirebilirsiniz.
  • Özellikle forex piyasasında bolca demo hesap imkanı bulunmaktadır. Demo hesaplar gerçek veriler üzerinde, gerçek olmayan paralar kullanarak işlem yapabilmenizi ve forex piyasası hakkında tecrübe kazanmanızı sağlar. Destek ve direnç noktaları hakkında da bolca işlem yaparak önsezilerinizi olağanüstü boyutlara çıkarabilir ve maddi kazançlarınızı kendi direnç seviyelerinizin üzerine çıkarabilirsiniz. Gülücük emojisi olsa kullanacaktım ancak tatsız duruyor.
  • Destek ve direnç seviyeleri size kesin bilgiler vermez. Gözünüz fiyat grafiğinde olmalı ve sık sık bu seviyeleri gözden geçirmelisiniz. Forex veya başka piyasa olması fark etmez, tek başına hiçbir göstergeye %100 güvenmemek gerekir.
  • Forex ya da herhangi bir finansal piyasada teknik analiz yaparken ara veya ana destek ve direnç seviyeleri görülür. Kısa vadeli fiyat hareketlerinde incelenen destek ve direnç noktalarının gücü zayıf hissedilirken, orta ve uzun vadeli grafiklerde tespit edilen destek ve direnç noktaları genelde daha işlevsel ve daha güçlü hissedilir. Bundan dolayı da destek ve direnç noktalarının gün içerisindeki kısa saatli ölçümler gibi kısa vadedeki etkinlikleri hakkında kuşkulu yaklaşılabilir. Günlük, haftalık, aylık periyotlar gibi orta ve uzun vadedeki destek ve direnç noktaları hakkında ise daha tutarlı sonuçlar elde edilmektedir.
  • Tecrübe, pratik ve çalışmalar sonucu oluşturacağınız stratejilerle kendi maksimum kazancınıza yaklaşabilirsiniz.

Göz atabileceğiniz Forex, Teknik Analiz vb. konular;

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı, bol kazançlı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim.

Yorum yapın