Teknik Analizde Fibonacci Nedir? Borsa/Forex’te Fibonacci Sayı Dizisi Nasıl Kullanılır?

TEKNİK ANALİZDE FİBONACCİ NEDİR? FİBONACCİ DİZİSİ Ve SAYILARI

Fibonacci Nedir? Teknik Analizde Fibonacci Dizisi Önemi Nedir? Fibonacci Dizisi, finans piyasalarında önemli bir sayı dizisidir. Baştaki bir istisna hariç, Fibonacci Dizisindeki her sayı, önceki iki sayının toplanmasıyla elde edilmiştir ve seri bu şekilde uzar gider. Fibonacci sayı dizisinin tek özelliği de bu değildir. Fibonacci sayıları borsa ve Forex’te kullanılan temel özelliği, dizideki sayıların kendinden bir öncekine bölündüğünde (yani oranlandığında) çıkan rakamın altın orana son derece yaklaşık olmasıdır. Ve Fibonacci Dizisindeki sayılar büyüdükçe bu oran altın orana yaklaşmaya devam eder.

Pek çok yerde göremeyeceğiniz bir bilgi verecek olursak Fibonacci Dizisi 1 rakamı ile başlayacak diye bir zorunluluk yoktur. Herhangi bir rakamdan başlayabilir. Fibonacci Sayılarındaki kullandığımız en önemli özellik, altın oran ile bağlantısıdır. Altın oran ise doğada, insan eli değmemiş alanlarda bile bolca bulunmaktadır. Hosgelir.com Forex piyasalarının altın oranlı keçisidir..

nh555u5u5u5u
Doğa, Altın Oran, Fibonacci ve Teknik Analiz İlişkisi

Temel Amaç: Fibonacci sayıları teknik analiz ile forex ve borsayla gerçekten ilişkili mi? Forex ve Borsa Fibonacci nedir nasıl kullanılır?

Fibonacci sayıları ve altın oran, insan psikolojik doğasıyla ilgisi olduğu düşünüldüğünden finansal piyasalara uyarlanmıştır. Ve piyasalarda fiyat seviyesinin belirlemede kullanılmaktadır. Alakasız gibi görünen bu durumun pek çok sefer işe yaradığı farkedilmiştir.

Fibonacci sayılarının ışığında piyasalarda ilk fiyat hareketinden sonra, düzeltme seviyesi sonrasında oluşan yeni fiyat hareketi, kendinden önceki fiyat hareketi dalgasının 1.618 katına kadar uzayabilir şeklinde bildirilmektedir.

Teori: İnsan elinin değmediği alanlarda bile altın oran pek çok defa karşımıza çıkarken, ekstra olarak bu oranın doğa ile bağlantısı dolayısıyla da insan psikolojisi ve insanın alım satım ruh hali ile bağlantısı bulunmaktadır.. Buradan da yola çıkarak altın oran, piyasalardaki fiyat hareketlerini etkiliyor diyebiliriz. Fibonacci Dizisi de altın oran ile bağlantılı olduğundan, piyasadaki fiyat hareketlerinin pek çok yerinde Fibonacci Sayıları ile ilişkiler bulabiliriz.

Beklenti: Fibonacci Dizisinin piyasa hareketleri ile bağlantılı olduğu ve Fibonacci sayılarının özelliklerini kullanarak pek çok fiyat hareketinin düzeninin tahmin edilebilir olması.

w4e4t5y5yy5
Gerçekten fibonacci yöntemi işe yarıyor mu?

Gerçekten, Fibonacci Analizleri orta ve uzun vadeli destek ve dirençlerin tespitinde işe yarayabildiği gözlemlenmiş. Kısa vadeli hareketlerin destek ve dirençlerinin belirlenmesinde de kullanımı vardır.

Peki, bu olaya ışık tutmamız yok mu? Haydi aydınlanalım genç nesil:

1.. FİBONACCİ SAYILARI

Fibonacci Dizisindeki sayılardan Fibonacci Sayıları olarak bahsedilir. 1 rakamı ile başlama zorunluluğu yoktur.

Fibonacci Dizisi Örneği:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 dizisi bir Fibonacci Dizisidir.

Fibonacci Dizisi Örneği:

6-6-12-18-30-48-78 dizisi bir Fibonacci Dizisidir.

Fibonacci Dizisi, Leonardo Fibonacci tarafından bulunan bir seridir. İtalyan Leonardo Fibonacci’nin bu sayıları bir problem çözerken bulduğu ya da çalışmaları sırasında ortaya çıkardığı gibi çeşitli söylemler bulunmaktadır.

İsmi bugün bu yazımızda anılacak kadar önemli bu adamın bilinen 3 tane kitabı bulunmaktadır ve bu kitaplardan en kritiği Liber Abaci ismini verdiği kitabıdır. Bu kitapta Fibonacci Sayıları kısmından bahsetmiş, “1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377..” gibi sonu gelmeyecek şekilde uzayan bu seriden söz etmiştir.

Fibonacci Dizisi 0’dan ya da 1’den başladığında bu şekilde ilerler. Ancak herhangi bir rakamdan ya da sayıdan da başlayabilir. Borsada ya da Forex’te Fibonacci dizisinin en çok kullanılanı ise 0 ya da 1’den başlayanıdır.

Fibonacci Dizisi Ne İşe Yarar?: Fibonacci Sayıları ve altın oran ilişkisi önemlidir. Zira altın oran’ın doğanın hemen hemen her alanında karşımıza çıktığı çeşitli araştırmalarda ve de kitaplarda bahsedilmiştir. Finans piyasalarındaki fiyat hareketlerinde de altın oran ile ilişki olabileceği düşünülmektedir.

wretgy6u6uu65
Altın Oran Nedir?

2.. ALTIN ORAN

Dünyada altın oran denilen sayı 1,618 olarak bilinmektedir. Pi sayısı gibi virgülden sonra devamı gelmektedir.

İzmir ve Van şehirlerimiz üzerinden örnek verelim. Bir de bu iki şehrimizin arasında (İzmir’e daha yakın olmak şartıyla) bir yerde hayali bir Kömür isimli şehrimiz olsun. İzmir ve Van şehirlerimizin arasındaki uzaklığı düşündüğümüzde, Kömür isimli şehrimiz öyle bir konumda olmalı ki, İzmir-Kömür arasındaki mesafenin, Kömür-Van arasındaki mesafeye bölümü, Kömür-Van arasındaki mesafenin İzmir-Van arasındaki mesafeye bölümüne eşit çıksın. İşte bu oranlama ve  işlemlerin sonucunda altın oran kavramı çıkmıştır ve 1,618 olarak bilinir.

Fibonacci Sayı Dizisinde her sayı (ilki hariç) kendinden sonraki sayıya bölündüğünde (yani oranlandığında) elde edilen sonuç 0,618 sayısına yaklaşacaktır. Ayrıca her sayı, kendinden önceki sayıya bölündüğünde ise elde edilen sonuç git gide 1,618 sayısına yaklaşacaktır. Fibonacci sayı dizisinden elde edilen bu 0,618 ve 1,618 oranlarına “Altın Oran” denilmektedir.

Altın Oranın Konumuzla Alakası Ne? (Önemi Ne?)

Lost izleyenlerin dizideki gördüğü gizemli sayılar gibi Fibonacci Sayıları da farklı yoldan altın oran ile bağlantıları sayesinde bir gizem oluşturmaktadır.

Altın oran insan elinin henüz değmediği, çiçekler, galaksiler, insan vücudu, kasırgalar, hayvanlar ya da genetik moleküller gibi pek çok alanda  karşımıza çıkmaktadır. Bu da pek çok araştırmacının zihninde, dünyanın işleyişi ile alakalı olduğu gibi bir teori oluşturur.

Altın oranın, doğa ile iç içe olduğundan insan psikolojisiyle de bağlantılı olduğu, dolayısıyla borsada ve forex’te ya da herhangi bir piyasadaki alım satım işlemleri ile ilişkili olduğu, bundan dolayı da piyasa hareketlerini etkilediği düşünülür. Nitekim uzun vadedeki çalışmalar da bunu destekleyici sonuçlar elde etmiştir..

Bundan dolayıdır altın oranı da bilmemizde fayda var. Bu kısımdan bahsettikten hemen sonra Fibonacci Dizisindeki Sayıların özelliklerine de göz atmakta fayda var.

wr33tt3t3t
Altın Oran Doğanın Her Yerinde mi?

3.. FİBONACCİ SERİSİNDEKİ SAYILARIN ÖZELLİKLERİ

  • Fibonacci Dizisindeki her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşittir. (1+1=2, 8+13=21 gibi..)
  • Bu seride yer alan sayılar (baştaki istisnai kısım hariç), kendinden sonra gelen sayıya bölünürse hem aşağıdan hem yukarıdan 0,618 oranına; kendinden önceki sayıya bölünürse de hem aşağıdan hem yukarıdan git gide 1,618 oranına yaklaşılacaktır. (5/8=0,625 8/13=0,615    13/21= 0,619) (8/5=1,6    13/8=1,625    21/13=1,615   34/21=1,619)
  • Ayrıca Fibonacci Dizisindeki her sayıyı kendinden 2 önceki sayıya bölersek de hem aşağıdan hem yukarıdan sonuç 2,618 oranına; her sayıyı kendinden 2 sonraki sayıya bölersek de hem aşağıdan hem yukarıdan 0,382 oranına yaklaşacaktır.
  • Pek kullanılan özelliklerden olmasa da (baştaki aynı sayıları saymazsak) dizideki her üçüncü sayı 2’nin katı, her dördüncü sayı 5’in katı, her altıncı sayı ise 8’in katıdır.
  • Fibonacci sayılarının çarpımları ve toplamları kullanılarak daha pek çok özelliği keşfedilse de borsada ve Forex’te Fibonacci Sayılarının kullanımıyla ilgili olan özelliği altın oran ile bağlantısıdır.

Özetleyecek olursak, Fibonacci Dizisindeki bir sayı 1,618 ile çarpıldığında yaklaşık olarak kendinden sonraki sayıyı verir. Sayılar büyüdükçe bu daha da belirginleşir. Ayrıca her sayı 0,618 ile çarpıldığında ise yaklaşık olarak kendinden önceki sayıyı vermektedir. Sayılar büyüdükçe bu daha da belirginleşir.

4.. TEKNİK ANALİZDE FİBONACCİ SAYILARI

Borsa ve Forex piyasalarında Fıbonaccı Sayıları genelde teknik analiz yaparken kullanılmaktadır. Biliyorsunuz ki Teknik Analiz Nedir yazımızda grafiklerden, indikatörlerden ve formasyonlardan bahsetmiştik. Teknik analizde Fibonacci Dizisinden faydalanılarak oluşturulan göstergeler de bulunmaktadır.

Fibonacci’ye dayalı analizler daha çok orta ve uzun vadeli destek ve direnç noktalarının belirlenmesinde işe yarar. Kısa vadeli piyasa hareketlerinin destek ve dirençlerinin tespitinde de işe yarasa da daha çok orta ve uzun vadeli fiyat hareketlerinde kullanılır.

45y5y566u6u6u

5..  BORSADA VE FOREX’TE FİBONACCİ NASIL KULLANILIR?

Borsa ve Forex’te gelir kapısı açabilmek, yüksek karlar elde edebilmek ve de kar durumunu sürekli hale taşıyabilmek için piyasa bilgilerinin, araştırmaların, takiplerin, iyi kötü tecrübelerin yanı sıra analiz yapabilme yeteneğinin de olması beklenir.

Geçmişe yönelik kısa ya da uzun vadeli analizler yatırımcıya muhteşem bilgiler ve fikirler sunarken, ayrıca yatırımcının strateji geliştirmesine de olanak sağlar. Analiz basic olarak temel analiz ve teknik analiz olarak ikiye ayrılır.

Teknik analiz, temel analize göre daha gerçekçi rakamlara ulaşmanızı sağlar. Fibonacci de Borsa’da ve Forex’te teknik analiz yapabilmeniz açısından yararlanabileceğiniz bir yöntemdir.

Borsa ve Forex’te teknik analiz yaparken Fibonacci oranlarından temelde 3 şekilde yararlanılmaktadır;

  • 1… Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
  • 2… Fibonacci Zaman Aralıkları
  • 3… Fibonacci Fanları
wrt4y5yy4y44y
Acaba buldum mu? Retracement, Time Zones, Fans..

5.1 Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement)

Düzeltme Seviyeleri (Retracement), teknik analizde Fibonacci oranlarının en çok kullanıldığı yöntemlerden biridir. Fiyat değişkenlikleri üzerinden yola çıkılarak uygulanan bir yöntemdir.

Uygulama: Herhangi bir finansal varlığın fiyat değerindeki trendin dip seviyesinden zirve seviyesine doğru çekilen çizgiyle Fibonacci destek ve direnç noktaları belirlenmeye çalışılır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri yönteminde daha çok 0.236, 0.382, 0.500 ve 0.618 oranları kullanılmaktadır.

Amaç: Fibonacci düzeltme seviyeleri tek başına al sat sinyali vermediğini, böyle bir umuda kapılmamanız gerektiğini vurgulayalım. Bu yöntem, orta ve uzun vadeli destek ve direnç noktalarının tespiti için oldukça fazla kullanılır. Kısa vadedeki destek ve dirençlerin belirlenmesinde de fayda sağlasa da orta ve uzun vadedeki kadar başarılı sonuçlar vermeyebiliyor.

Mantığı: Düzeltme seviyelerinin mantığı, trenddeki dip ve zirve arasındaki farkın Fibonacci katsayısı ile çarpımı sonucunda bir düzeltme seviyesinin tespit edilmesine dayanır. Çarpım olarak genelde 0.236, 0.382, 0.500 ve 0.618 kullanılmaktadır. Tespit edilen düzeltme seviyelerinin doğadaki oranlarla uyuşması yöntemin güvenilirliğini arttırmaktadır.

wrt4y5yy4y44y
Acaba buldum mu? Retracement, Time Zones, Fans..

5.2 Fibonacci Zaman Aralıkları (Fibonacci Time Zones)

Teknik analizdeki bir diğer değişken olan zaman kavramı üzerinden hareket edilir. Fiyatlardaki belirli hareketlerin belirli periyodlarla kendisini benzer hareketlerle tekrarlayabileceği düşünülerek Fibonacci Time Zones zaman bölgeleri ve çizgileri oluşturulmuştur. Herhangi bir zamanda oluşan sert fiyat hareketlerinin ilerleyen zamanlarda benzer yansımalar oluşturabileceği ve bu yansımaların da (burası önemli) gittikçe artan zaman periyodlarında görülebileceği düşünülür.

Uygulama:

Tekrarlanacağı düşünülen, düşme ya da yükselme göstermiş bir fiyat hareketinin dip ve zirve noktalarına Fibonacci Time Zones (Fibonacci Zaman Bölgesi) yerleştirilir. Bu çizgilere paralellik gösteren dik çizgiler birbirini takip edecek şekilde sıralanır. Sonraki çizgiler kullandığınız platform tarafından otomatik olarak oluşturulur. Fibonacci Zaman Bölgesi Çizgilerinin yatay düzlemdeki birbirleri arasındaki mesafe altın oran düşünülerek ayarlanmıştır.

Amaç:

Altın oran korunarak oluşturulan ve birbirini takip eden bu dikey paralel çizgiler arasında daha önceki önemli düşüş ya da yükseliş hareketinin yansıması gibi hareketler oluşabileceği anlaşılmaya çalışılır. Fibonacci Zaman Aralıkları diğer fibonacci analiz yöntemlerinden farklı olarak al sat sinyali verme konusunda değil de dalgalanmaların süresinin tespiti amacıyla kullanılırlar.

Teknik analiz genelde Dark dizisinin mantığına benzer demiştik. Geçmişteki olayların benzerleri gelecekte de oluşur düşüncesi hakimdir. Ve geçmişteki fiyat hareketlerinden ders çıkararak gelecekteki piyasa fiyat hareketleri tahmin edilmeye çalışılır. İşte buradaki ders çıkarma kısmı teknik analiz olarak geçer. Fibonacci Zaman Bölgelerinin mantığı da bu olayların altın oran kullanılarak çok daha kısa vadede kullanılmasıdır.

Mantığı:

Fibonacci zaman bölgelerinde kullanılan fibonacci sayılarının mantığında her bir Fibonacci sayısı zaman aralığındaki gün sayısını belirtir. Bu zaman aralıkları altın oranla ilintili olduğu için her bir zaman aralığında önemli fiyat hareketlerinin meydana geleceği düşünülmektedir.

Bu olayı açacak olursak Fibonacci zaman bölgeleri dip ya da tepe noktasından itibaren Fibonacci sayılarına uygun şekilde çizilen dikey ve birbirine paralel çizgilerden oluşur dedik. Bu çizgiler dip ya da tepe noktası 0 olarak başlanır. Fibonacci sayılarından yararlanılarak çizgiler paralel ve dikey şekilde yerleştirilir. 1,2,3,5,8,13,21.. şeklinde gittiğini düşünürsek; birinci Fibonacci sayısı 1 günlük zaman aralığını, ikinci Fibonacci sayısı 2 günlük zaman aralığını, üçüncü Fibonacci sayısı 3 günlük, dördüncü 5 günlük, beşinci 8 günlük, sekizinci ise 34 günlük zaman aralığını gösterir. Ve bu şekilde birbirine paralel olan ve dikey yerleştirilmiş çizgilerle oluşturulmuş zaman aralıkları uzar gider. Elimize bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük, sekiz günlük, on üç günlük, yirmi bir günlük şeklinde uzayan giden zaman periyodları geçer.

Bu periyodlarda birbirinin yansıması sayılabilecek hareketlerin oluşabileceği düşünülür.

wrt4y5yy4y44y
Acaba buldum mu? Retracement, Time Zones, Fans..

5.3 Fibonacci Fanları (Fibonacci Fans)

Trendin ilerleyişi hakkında kritik noktaları belirlemek için kullanılan bir diğer Fibonacci belirteci ise Fibonacci Fanları (Fibonacci Fans) olarak bilinir.

Uygulama: Fibonacci fan nasıl kullanılır diye bakacak olursak da bir yönde ilerleyen bir trend hareketinde dip ile zirve arasına çizilen Fibonacci Fan çizgileri, trend eğimine uyumlu olacak şekilde yükselme ve düşme hatlarının olduğu bir alan oluşturur. Başlangıç ve bitişlere uygun referans bölgeleri tespit edilebilir. Fan Çizgileri, Fibonacci Retracement (Geri Dönüş Seviyeleri) gibi dip ve zirve noktası arasına değil de dip ile ortadaki bir yerdeki bir zirveden geçecek şekilde çizilir.

Amaç: Fibonacci Fans, belirli bir trendin ilerleyişi konusunda anlamlı referans noktaları belirleme amacıyla kullanılır.

Mantığı: Fibonacci Fan Sistemi hem yükselen hem düşen trend’deki grafiklerde uygulanabilir. Yükselen grafiklerde dipten zirveye doğru, düşen (alçalan) grafiklerde ise zirveden dibe doğru uzanan çizimler yapmak gerekir. Referans çizgisinin ikinci noktasından çizilen dikey çizgi bir noktada fan çizgileri ile kesişmek zorunda kalır. Kesişen bu noktalar Fibonacci seviyeleri olan %38.2, %50.0 ve de %61,8 olarak bulunur.

Diğerlerinin aksine Fibonacci fan çizgileri yatırımcılara ya da analistçilere aşırı güven veren bir yöntem değildir. Piyasa ne kadar oynaksa Fibonacci fanlarının yanılma olasılığı o kadar yüksektir. Bundan dolayı da manipüle edilemeyen, güvenilirliği yüksek ve de volatilitesi düşük olan piyasalarda kullanımı daha uygun olacaktır.

wr3t4t4y4yy
Fibonacci vb. İndikatör Etkisi..

6.. SON: FİBONACCİ DİZİSİ NEDİR, EKONOMİDE NİÇİN KULLANILMAKTA?

Bir doğa kanunu olan Altın Oran finansal piyasalarda da kendini göstermektedir. İtalyan Leonardo Fibonacci’nin keşfiyle oluşturulmuş Fibonacci Sayıları’nın forex ve borsadaki fiyat grafikleri üzerine çeşitli şekillerde kondurulmasıyla altın oranın piyasalardaki yansıması daha iyi anlaşılmıştır.

Tamamıyla aydınlatılan bir konu olmasa da insan psikolojisi de farkında olmadan altın oran çevresinde dolanmaktadır. Bu da alım satım işlemlerine yansımakta ve dolayısıyla fiyat hareketlerinde bu psikolojinin yansımalarını görmekteyiz. Fibonacci Sayıları Dizisi yardımıyla da bu hareketleri anlamlı hale getirme yoluna gidilmiş.

Altın oran, Fibonacci Dizisi ve Fibonacci Sayıları hakkında finans piyasalarında ne amaçla ve nasıl kullanıldığına dair makale karşınızdaydı. Faydalı olduysak thanks fort his article..

Yorum kısmından faydalanabilir veya siz de yemeğe tuz katabilirsiniz..

Devam Edebileceğiniz Okunulası Yazılar;

#altinoran #fibonaccisayilari #fibonaccidizisi #forex #borsa #fibonaccifans #fibonacciretracement

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın