İkili Tepe Formasyonu (Çift Tepe) ve (Çift Dip) İkili Dip Formasyonu Nedir?

Finans ürünlerinin piyasasında güvenilir bir dönüş formasyonu olarak bilinen ve güçlü bir trendin sonuna gelindiğini düşündüren ikili dip (çift dip) ve (çift tepe) ikili tepe formasyonları teknik analistlerce piyasa grafiklerinde en sevilen formasyonlardan ikisidir. Önemli bir dip seviyesinden ya da önemli bir zirve seviyesinden geri dönülmesi yatırımcıların pozisyonlarını doğrudan etkiler. Peki, bu ikili dip ve ikili tepe formasyonu nedir? Nasıl gelişir? Sonrasında beklenti nedir?

ert4t5y5yy
Almalı mıyım, Satmalı mıyım?

Yatırımcıların ruh halleriyle doğrudan ilgili olan ve bundan dolayı da altın oran ve fibonacci sayılarıyla alakalı olan finansal varlıkların değer grafiklerinde, ikili dip ve ikili tepe formasyonu kritik önem arz eder. “İki defa denendi olmadı bundan sonra daha fazla ilerlemez” mantığı hakimdir. İkinci deneme başlangıcında azalan hacim, ikinci denemenin başarısız olmasıyla genelde ters yönde artmaya başlar.

Peki, bu nasıl olur? Destek direnç seviyelerinin geçilmesi için trendler, hacmin desteğine ihtiyaç duyarlar. Ancak bu çift dip ve çift tepe formasyonlarında ikinci deneme esnasında hacim tarafından gerekli destek verilememektedir. Zaten önceki dipler ve tepeleri geçmede zorlanan trendler, ikinci deneme esnasında daha az yatırımcıdan yani daha küçük hacimle bu seviyeleri geçmeye çalışır ancak zayıf bir girişim olduğu için başarılı olamaz.

Uzun Yazı Okutma, Kısaca Anlat..

İkili tepe formasyonunda yükselen trendin (başlangıçta önemsiz gözüken) bir tepe yaparak çözülmeye başlaması ve bunu takiben aynı tepeyi geçmek için ikinci bir zirve yaptığında bu girişimde de başarısız olduğu görülür.

Aynı durum ikili dip formasyonunda da geçerlidir. Forex’te ve borsada ikili dip formasyonunda ise alçalan trendin (başlangıçta önemsiz sayılan) bir dip yaparak çözülmeye başlaması ve bunu takiben aynı dibi geçmek için ikinci kez yönünü aşağı çevirdiğinde bu dibi yine geçemediği görülür.

İşte güçlü trendlerin bir önceki tepe ya da dibi geçmekte zorlandığı ve bunu başaramayıp trendin ters yönünde yeni bir trende başladığı bu grafik oluşumlarını iki tepe ya da iki dibe benzetilerek ikili tepe ve ikili dip formasyonları olarak adlandırmaktayız.

Hadi şimdi detaylarına bir ışık tutalım..

t4t4y5y5yy5y5
İkili Tepe Formasyonu (Basit Çizim)

M Formasyonu – İkili Tepe Formasyonu (Çift Tepe Formasyonu)

M formasyonu, çift tepe ya da “Double Top Formation” gibi isimlerle de anılan ikili tepe formasyonu en popüler grafik habercilerinden biridir ve teknik analistler tarafından güçlü bir yukarı trendin sonuna gelindiği anlatır.

Nasıl Oluşur?

  • Güçlü bir yukarı yönlü trend ve bu yukarı yönlü trendin gevşemeye başlayıp önemli bir zirve seviyesinden dönmesi, (1. tepe)
  • Trendin destek seviyesine kadar bir miktar düşmesi, (Çukur)
  • Daha önceki yükselişe katılmayan yatırımcıların tekrar yükseliş olacağı ve yukarı yönlü trendin harekete devam edeceği beklentisiyle piyasaya katılması ve bunun sonucunda bir önceki tepeye yakın bir seviyeye kadar tekrar yükseliş olması,
  • Bir önceki tepe oluşurken ki sert satışların ikinci tepeyi de yatırımcıların zihninde önemli bir direnç seviyesi haline getirmesiyle alıcıların bu noktada isteksizleşmesi ve fiyatların tekrar düşüşe geçmesi (2. Tepe) ile meydana gelmektedir.
  • Satışlar sonunda piyasanın tekrar değer kaybedip düşmesiyle ortaya çıkan fiyat hareketliliği “M” harfine benzetilir. Bu yüzden ikili tepe formasyonuna M formasyonu da denilmektedir.

İkili Tepe Sonrası Beklenti

Forex ve borsada ikili tepe formasyonu sonunda yatırımcılar yükselen trendin son bulduğunu ve piyasanın bu seviyeden itibaren muhtemel düşüşe doğru geçeceğini öngörebilirler.

Düşüş beklentisinin büyüklüğü ise her formasyonda olduğu gibi ikili tepe formasyonunda da formasyonun yüksekliği (destek ve direnç noktaları arası yükseklik) kadar olacağı öngörülür.

Normal bir piyasada genelde yatırımlar satışa çevrilir. Ancak kripto piyasada, klasik piyasalarda ya da kaldıraçlı çift yönlü işlemlerin yapılabildiği forex piyasalarında hamleler çeşitlendirilebilir.

u6u7ı7ı77ıı7ı
İkili Dip Formasyonu (Basit Çizim)

W Formasyonu – İkili Dip Formasyonu (Çift Dip Formasyonu)

W formasyonu, çift dip ya da “Double Bottom Formation” gibi isimlerle de anılan ikili dip formasyonu da teknik analizdeki en popüler grafik habercilerinden biridir. Yatırımcılar ve teknik analistler tarafından güçlü bir aşağı trendin sonuna gelindiğini bildirir.

Nasıl Oluşur?

  • Büyük hacimli güçlü bir aşağı yönlü trend,
  • Sonrasında yüksek miktarda alışlar (1. Dip)
  • Tekrar değer kazanmaya başlayan piyasanın bir direnç noktasına takılması ve tekrar satışların başlamasıyla piyasanın değer kaybedip fiyatların düşmesi
  • Önceki dip seviyesine yaklaşınca yatırımcıların tekrar alım yapmaya başlaması ve fiyatta tekrardan kırılma yaşanması (2. Dip) ile meydana gelmektedir.
  • Alışlar sonunda piyasanın tekrar değer kazanıp yükselişe geçmesiyle oluşan bu fiyat hareketliliği “W” harfine benzetilir. Bu yüzden ikili dip formasyonuna W formasyonu da denilmektedir.

İkili Dip Sonrası Beklenti

İkili dip formasyonu sonunda yatırımcılar düşüş trendinde olan bu piyasanın düşüşünün son bulacağı ve bu seviyeden itibaren piyasanın artış göstermeye başlayacağını öngörebilirler.

Piyasanın yükseliş beklentisinin büyüklüğü ise ikili dip formasyonunda da formasyon yüksekliği (destek ve direnç noktaları arası yükseklik) kadar olacağı öngörülür.

Normal bir piyasada genelde yatırımcıların alım yapması beklenir. Ancak kripto piyasada, klasik piyasalarda ya da forex piyasalarında hamleler çeşitlendirilebilir.

wr4t45y5y5yy5

 

İkili Dip – İkili Tepe Formasyonları Ne Kadar Sürer?

İkili dip ya da ikili tepe formasyonu oluşum süreleri trendin gücüne bağlıdır. Beklenen süre genellikle üç-dört hafta olmak üzere üç-dört aya kadar da uzayabilir. Sert hareketlerle meydana gelen ikili tepe ya da ikili dip formasyonlarında tepeler arasındaki ya da dipler arasındaki mesafe daha kısa olacaktır. Bu da bu formasyonların oluşum sürelerinin kısa olmasına yol açar. Ancak daha belirsiz ve daha yumuşak hareketlerle zamana yaya yaya oluşan ikili dip ve ikili tepe formasyonlarında iki dip ya da iki tepe arasındaki mesafenin daha uzun olması beklenir. Bu da formasyonların oluşum sürelerinin daha uzun olmasına yol açar.

wr34t4t4t4t4t

 

Yatay Seviye Çizin

İkili tepe formasyonunda ikinci tepedeki hacim, bir önceki tepeyi oluşturan hacmi yakalayamamaktadır. Yatırımcı bu durumu farkettiğinde, daha önceki dip ve tepelere yaklaşan fiyatların sorunlar yaşayabileceğini ve bu noktaların destek direnç noktaları olarak vazife görebileceğini düşünmeli. Ve sonrasında ilk tepeden yatay direnç seviyesini çizmelidir.

et4y5y5y5y55y
İkili tepe kırılması ve sonrasında beklenti (Basit çizim)

Bu yatay seviye ikinci tepe için çizilmektedir. İlk tepeden çizilmeye başlanan bu yatay dirence yaklaşılınca, gelen satışların miktarında artma gözlenir. Ve zaten öncekine göre daha zayıf oluşmaya başlayan bu yükseliş trendi, bir önceki tepeyi oluşturan kadar yüksek olmayacak bir hacimle ilerlemektedir ve üzerine bunu karşılayacak güçte alışların da meydana gelmediğinden bu yükseliş çizilmiş olan ilk tepe seviyelerinden tekrar aşağı doğru döner.  Önceden bu durumu tahmin eden yatırımcı, yatay çizilen bu seviyeleri satış noktası olarak kullanabilmektedir. Muhazafakar olarak adlandırılan uzun vadeli yatırımcılar açısından bakılacak olursa da trendin dönüşü kesinleşene kadar beklenilir ve kırılma teyit edilir.

Kırıldığının Kesin Belirtisi

İkili tepe formasyonunda meydana gelen kırılma, iki tepe arasında meydana gelen çukur seviyesinden çizilen yatay çizgi ile belirlenir. İkinci tepeden sonra meydana gelen düşüş, bu seviyenin altına iniyorsa kırılma gerçekleştiğine dair bir ipucudur ancak hala kesin değildir. Elimizdeki bu şekil potansiyel bir ikili tepedir. Çünkü ikili tepelerin tam oluşabilmesi için gün içerisinde bu seviyenin geçilmiş olması değil bu seviyelerin altında bir kapanış gereklidir. Bu noktada hacim biraz artmıştır. Kırılma olayı gerçekleştiği kesinleşince kırılma seviyesine bir geri dönüş denemesine rastlanabilir.

Yani burada anlatmaya çalıştığımız durum ikinci tepe oluşumunun hemen ardından ikili tepe oluştu olarak ele almamak, satış acelesine girmemek gerektiğidir. Çünkü kırılma tam meydana gelmeden, ikinci tepeden sonra çeşitli formasyonların da oluşabileceğini bilmek gerekir. Bunlardan en sık rastlananı dikdörtgen formasyonuna gidiş ya a üçlü tepe formasyonuna gidiştir. Kırılma tam gerçekleşmeden iki tepeli bir oluşum “potansiyel bir ikili tepedir” ve net olarak ikili tepe denemez. Olur da kırılma meydana gelmez ve üçüncü tepeye doğru bir yükseliş meydana gelirse dikdörtgen formasyonu ya da üçlü tepe formasyonu meydana gelebilir.

wet4t5y5yy5yy
İkili dip kırılması ve sonrası beklenti (Basit çizim)

Bu durum ikili dip formasyonu için de geçerlidir. Forex’te ve borsada ikili dip formasyonunda da kırılmanın teyiti, iki dip arasındaki oluşan tümsekten (tepeden) yatay çizgi çekerek belirlenen direnç seviyesine göre yapılır. Bu seviyenin gün içerisinde geçilmesi kırılmanın gerçekleştiğinin kesin kanıtı değildir. Kapanışın bu direnç seviyesinin üzerinde olmasıyla ikili dip formasyonunun kırıldığına kanaat getirilir. İkili dip formasyonunda ikinci dipten sonra yukarı yönlü bir hareketin başlaması sizi doğrudan alım pozisyonu açmaya itmesin. Çünkü ikili dip formasyonu içerisinde de ikili tepe oluşabilir. (bu olayı dikdörtgen ya da üçlü tepenin tersi gibi düşünebilirsiniz).

Birkaç Terim

Muhafazakar yatırımcı: Büyük risklerden kaçınarak böyle risklere sahip olmayan, makul miktarda getiri sağlayan çeşitli yatırım türlerini tercih eden yatırımcılara muhafazakar yatırımcı denmektedir. Bir yatırım stratejisidir ve muhafazakar yatırımcı küçük de olsa belli bir miktarda sürekli bir getiriye odaklıdır. Her türlü ekonomi içerisinde istikrarlı bir portföy oluşturmasıyla tanınırlar. Emekliliğini düşünerek bir kenara para yatırmaya benzer.

Boğa trendi: Boğa piyasası (bullish market) boğaların boynuzlarıyla önündekini aşağıdan yukarıya kaldırmalarından gelir. Bir piyasanın yükselme trendinde olduğunu ve fiyatların gelecekte yüksek noktalara çıkacağını düşündürdüğünden yatırımcıların alıma geçtiği piyasa olarak bilinir. Forex, altın ve hisse senedi piyasalarında bolca bu terime rastlanır.

Ayı trendi: Ayı piyasası (Bear Market), piyasaların karamsar havada olduğu zamanları belirtir. Finansal ürün piyasasının ayı piyasasına girdiğini söyleyebilmek için ana trendin düşüş trendine geçmiş olması şartı aranır. Fiyatların uzun süre boyunca aşağı yönlü seyredeceği ve yatırımcıların satış pozisyonuna geçtiği piyasa olarak bilinir.

wr3t4t4tt4t4t
İndikatörleri ve Formasyonları Bilmek Gerek..

Son Kısım

İkili tepe formasyonları zayıflamış yükselen trendleri sıkıntıya sokarken, ikili dip formasyonları da güçten kesilen düşüş trendlerinin başını ağrıtmaktadır. Buradaki en önemli olay kırılmanın önemini bilmektir. Bazı yatırımcılar kırılma olacağı öngörüsüyle hareket ederken bazı yatırımcılar ise kırılmanın tam teyitini beklerler.

İkili dip formasyonundaki kırılmada mutlaka yüksek hacim olması beklenir. Çünkü alıcıların çok daha istekli olması kırılmanın ardından kırılma seviyesine bir geri dönüş denemesi görülürse bu çabanın başarısız olması için şarttır.

Forex, kripto ya da diğer borsalarda çeşitli pozisyonlar için elverişli olan ve kullanımı oldukça popüler olan ikili dip ve ikili tepe formasyonları teknik analizde en fazla kullanılan ve en çok bilinen grafik formasyonları arasındadır.

İkili dip (çift dip)  (W formasyonu) ve ikili tepe (çift tepe) (M formasyonu) formasyonu nedir konusunu aydınlatmaya çalıştık.

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı, bol kazançlı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

 

Yorum yapın