Piyasadan Limite Emir Tipi: Piyasadan Limite Ne Demek?

PİYASADAN LİMİTE EMİR TİPİ

Hisse senedi piyasasında da bazı emir tipleri bulunmaktadır. Limit fiyatlı emirler (limit order), piyasa emirleri (market order), dengeleyici emirler (imbalance orders) ile birlikte piyasadan limite emirler (market to limit order) da hisse senetleri piyasasındaki bu emir türleri içerisindedir. (Tıklayınız.. Hisse Senedi Piyasası Emir Tipleri)

Burada diğer emir tiplerinden kısaca bahsedip, asıl konumuz olan “piyasadan limite ne demek?” ve “piyasadan limite emir tipi nedir?” hakkında bilgilendirme yapacağız.

Her ne kadar diğer emir tipleri ve süreleri hakkında kısacık bilgilendirme amaçlasam da onlar hakkında da birkaç cümle yazmaktan kendimi alamadım. Biliyorsunuz ki öğrenme süreci çok tekrardan geçer.

Yeni başlayan yatırımcılar için de piyasadan limite emirlerin ne demek olduğunu tam öğrenme açısından bu makale oldukça faydalı olacaktır.

Hisse senedi piyasası emir tipleri;

  • 1.. Limit Fiyatlı Emirler (Limit Orders)
  • 2.. Piyasa Emirleri (Market Orders)
  • 3.. Piyasadan Limite Emirler (Market to Limit Orders)
  • 4.. Dengeleyici Emirler (Imbalance Orders)

45y5u6u6ırfhgh5u5u

Limit Fiyatlı Emirler (Limit Orders)

Bu emir tipinde istenilen fiyat ve miktarın girilmesi gerekir. Yazılan fiyat seviyesine gelinceye kadar işlem gerçekleşmez.

Limit fiyatlı emirler, piyasadan limite emirler ile birlikte, hisse senedi piyasası emir tipleri arasında bulunur.

Piyasa Emirleri (Market Orders)

Piyasadaki şu anki fiyat üzerinden girilen emirlerdir. Fiyat değil de, sadece miktar girilir. Emir girildiği anda ilgili varlığa ait piyasadaki en iyi fiyatlı emirden başlayarak bu emir karşılanır.

Piyasa emirleri, piyasadan limite emirler ile birlikte, hisse senedi piyasası emir tipleri arasında bulunur.

Dengeleyici Emirler (Imbalance Orders)

Açılış ve kapanış seanslarını da içine alan ve tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans bölümlerini içeren zaman diliminde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmamış olan ancak belirlenen fiyat eşleşmesi seviyelerinde karşılanmadan kalmış olan emirler ile işlem yapma amacıyla girilen emirlere dengeleyici emirler (imbalance orders) denilmektedir. Order Imbalance ile karıştırılmamalıdır.

Dengeleyici emirler, eşleşmeden kaldıklarında iptal edilirler. (Tıklayınız.. Dengeleyici Emirler)

Dengeleyici emirler, piyasadan limite emirler ile birlikte, hisse senedi piyasası emir tipleri arasında bulunur.

PİYASADAN LİMİTE EMİRLER (MARKET TO LIMIT ORDERS)

Bu bölümdeki asıl konumuz olan piyasadan limite emirler nedir ve piyasadan limite ne demek kavramlarını içeren emir türü piyasadan limite emirler (market to limit order) konusunu da açıklığa kavuşturalım.

  • Yapılan işlem: Piyasadan limite emirler de piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak sadece istenilen miktar belirtilerek girilen emirlerdir. “Piyasadan limite ne demek?” sorusunun piyasa kısmını ilk girilen emrin piyasa emir tipine uyması anlatır.
  • Nasıl gerçekleşir? Bu emirler girildiğinde karşıdaki, sadece en iyi fiyatlardaki bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler.
  • Kalan kısım ne olur? Piyasadan limite emirler işleme dönüştüğünde, işleme dönüşmeyen kısımları gerçekleşen son işlem fiyatını baz alarak limit fiyatlı emre dönüşürler ve karşılık bulmayı beklemeye geçerler. Emir defterine pasif olarak yazılır. Ancak KİE (kalanı iptal et) olarak girilirse, emrin kalan kısmı iptal olur. “Piyasadan limite ne demek?” sorusunun limit kısmını ise emrin arta kalan kısmının (varsa) limit emre dönüşmesi oluşturur.
  • Gerçekleşmezse ne olur? Sürekli işlem seanslarından birinde girilmiş olan bir piyasadan limite emir, karşı tarafta bu bekleyen bu emri karşılayabilecek bir emir olmaması durumunda hemen iptal edilir. Bunu daha iyi açıklayacak olursak, varlığa dair piyasadaki ilgili açılış, kapanış ve tek fiyat sürecinde beklenilen fiyat oluşmaması halinde ya da seansın sürekli işlem sürecinde girildikleri halde hiç işleme dönüşmemiş durumdaki piyasadan limite emirler, sonrasında iptal edilir.

Piyasadan limite emirler” ve “piyasadan limite ne demek?” başlıkları basitçe bu şekilde aktarılabilir.

Gerek piyasadan limite emirler gerek de diğer emir türlerinde emirlerdeki süre ile ilgili emirler de bulunmaktadır.

wret4y4y4y4
Piyasadan Limite Ne Demek?

Süre İle İlgili Emirler

Piyasaya iletilen emirler için dört farklı geçerlilik süresi söz konusudur.

Günlük Emirler: Pay piyasası ile ilgili borsa veya pazarlarda aksi belirtilmediği sürece pazara verilen her emir, o emrin girildiği gün boyunca geçerlidir. Bu emre dair işlemler gerçekleşmemesi halinde gün sonunda iptal edilirler. GUN olarak da geçer.

Kalanı İptal Et Emri: KİE olarak da bilinen “kalanı iptal et” emri, fiyat ve de miktar belirtilerek girilen, girildikten sonraki istenilen zaman sürecinde karşılanmayan kısmının otomatik olarak iptal edildiği emir türüdür.

İptale Kadar Geçerli Emirler: İKG emirler, girildikten sonra iptal edilene kadar geçerli olan emirleri temsil eder. Emir girerken, iptale kadar geçerli şekilde girerseniz, emir iptal edilmediği ya da eşleşmediği sürece, bu emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerlidir. Vade sonu gelmesine rağmen gerçekleşmediyse ya da iptal edilmediyse otomatik olarak sonlanacaktır.

Tarihli Emirler: Emir girerken, bir son tarih belirlenmesi ile beraber sisteme girilen, işlem gerçekleşene ya da iptal edilene kadar pazarda geçerliliğini koruyan emirlere tarihli emirler denir. Tarihli emirler için geçerli olabileceği süre zarfı Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Pay piyasalarında tarihli emirlerin henüz kullanılmadığı bilinmektedir.

Piyasadan limite ne demek” ve “piyasadan limite emir nedir” konularına dair bilgiler vermeye çalıştık. Piyasadan limite emirleri anlatabilmek için diğer hisse senedi emir tiplerine de değinilmeli ve bu emir tiplerinde nasıl olduğunu, özellikle limit emir ve piyasa fiyatlı emirlerin ne olduğu ile aralarındaki farklarını da belirtmek gerekir. Hisse senedi emir türlerinden diğerlerine de kısaca değindik ve bahsettik.

Süre işlemlerinin nasıl olduğunu da anlattık. Bizim için yine keyifli bir yazıydı. Umarım faydalı olmuştur.

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın