Şirketlerin Size Borçlandığı, Kıymetli Evraklardan Tahvil Nedir? Ne Demektir?

Tahvil Nedir? 13 ADIMDA TAHVİLİN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENELİM

Kıymetli evrak niteliğindeki sermaye piyasası araçlarından bir tanesi olan tahviller nedir? Tahvil ne demek, ne işe yarar, nasıl alınır, özellikleri nelerdir, çeşitleri nelerdir, tahvil getirisi nasıl hesaplanır, devlet tahvilleri nasıl alınır? Şirketlerin de paraya sıkıştıkları dönemde sizden borç para aldıklarını biliyor muydunuz? Finansman sağlamak isteyen şirketler ya da devlet/hazine kurumları piyasaya bazı belgeler çıkartırlar. İşte o belgelerden tahvil nedir, ne işe yarar, nasıl alınır, getirisi nasıl hesaplanır, çeşitleri, özellikleri ve riskleri nelerdir, devlet tahvilleri nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi konuları sizler için derledik topladık, ışıldattık parıldattık önünüze serdik..

et4y5y5y5yy5
Bu sefer de tahvilleri anlatıyoruz ..

Size sadece ve sadece okuması kaldı..

Finans piyasalarında, forex ya da borsa gibi alanlarda adını sıkça duymaya alıştığımız, çok bilmeyen yeni başlayanlar için tahvil ne demek, nominal değer nedir, kupon oranı nedir, ihraç bedeli nedir gibi zaten bilenler için merak ettikleri soruların cevaplarını haydin hep beraber öğrenelim..

4t5y6tu5u5u

1.. Tahvil Ne Demek, Özellikleri Nelerdir?

Tahviller, ihtiyacı olan devlet ya da belli başlı kuruluşlar tarafından çıkartılan, şirkete ya da kuruma ödünç de olsa para girmesi amaçlanan, alan yatırımcıya da vade sonunda belli dönemler çeşitli (değişken veya sabit) oranlarda faiz getirisi sağlayan kıymetli olarak nitelendirilen gruba giren yazılı senetlere denmektedir.

Borçlanma araçlarından bir tanesi olan kıymetli evraklardır. Devlet ya da kurumlar tarafından daha ucuza finansman sağlamak tahvil çıkartmaktaki asıl amaçtır.

Vadeleri 1 yıldan daha fazla olan tahviller, borçlanma senetleri arasında incelenebilecek yazılı kıymetli senetlerdir. Tahvili satın alan kişi, fon sağlayıcı ya da finansör olarak tanımlanabilecek konumdaki kişidir. Tahvile sahip olan bu kişiler, tahvil ihraççısının alacaklısı durumundadır.

Tahvil adına bu her yerde duyabileceğiniz cümleleri kurduktan sonra, kafanıza daha iyi yatması için tahvil nedir’i gelin biraz daha irdeleyelim.

Tahviller Nedir, ÖRNEK;

Elinizde bir şirketiniz var; ya zor zamanlar geçiriyor, ya da güzel bir gelişim fikriniz olmasına rağmen yeterli finansmanınız yok. Size nakit kaynağı lazım. İşte şirketlerin ya da firmaların bu tür durumlarda kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak üzere borçlanmayı tercih etmesi ve de tahvil çıkartması çok olası bir seçenektir. Tahvil dediğimiz şey bu tür durumlarda özel ya da devlet kurumlarına, şirketlere, firmalara yardımı dokunan bir değerli borçlanma belgesidir. Şirketler bu tür durumlarda tahviller çıkarırlar. Faiz getirisini beklentilerine uygun gören, bu getirilerden para kırmayı hedefleyen yatırımcılar tarafından da tahviller satın alınır.

Bu aşamadan sonra belirli dönemlerde şirket ya da firmalar tarafından tahvil sahiplerine belirli faiz ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemelerin frekansı genelde 6 ay olmaktadır. Yani 6 ayda bir bu tür faiz ödemeleri yapılması söz konusudur.

Peki, bu iş nereye kadar sürer?

Tahvillerin vadesi sona erdiğinde şirket (firma ya da kurum, artık her neyse), tahvili yatırımcılardan anapara karşılığında geri almaktadır.

Bu tahviller sayesinde şirket kendisine gerekli olan kısa vadeli finansmanı sağlayıp büyüme ya da borçlarını telafi yoluna giderken, yatırımcı ise vade süresince ödenen bu faizlerden yararlanır ve vade süresinin sonunda da tahvilleri elinden geri ödeme yoluyla çıkarır.

Tahvil alım satımı bu şekilde ilerler. Hem tahvili çıkartan şirket kazanır (çok büyük ihtimalle), hem de bu tahvilleri alan yatırımcı kar elde etmiş olur.

Ancak tabi ki bu işin de riskleri mevcuttur.

et5y6u66u6u

2.. Tahvilin Getirisi Nedir? Tahvil Getiri Hesaplama

Tahvillerin genel amacı şirkete çok daha ucuz finansman sağlanmasıdır. Piyasadaki tahvilleri satın alan kişiler, şirkete ya da kuruma fon sağlayıcı rolünü üstlenir. Ancak kendisinin de faiz getirilerinden kar elde etme durumu vardır. Şirkete herhangi bir ortaklık söz konusu değildir.

Tahvil, 1 yıldan uzun vadeli borçlanma senetleri için kullanılan bir finansal araç terimidir. Satın alan kişi, şirkete ya da kuruma para girdisi sağlar. Şirket ortaklığı olmasa bile tahvillerin satın alan kişiye sağladığı hak vardır. Tahvili satın alan yatırımcılara ait olan temel hak, ödediği anaparayı faizi ile birlikte geri alma hakkı olarak bilinir.

Kısa özetlemek gerekirse, tahvil alımı yapan kişi, devlet ya da şirketin alacaklısı konumundadır.

Tahvilin değeri, sabit gelir akışından kaynak bulur.

Tahvil Getirisi Nasıl Hesaplanır, ÖRNEK

Örneğin, bir HOŞGETİR şirketi nominal değeri 10.000 dolar, 4 yıl vadeli, %5’lik kupon oranına ve yarı yıllık (6 ayda bir) kupon ödemesi olan bir tahvil satıyor olsun. Bu tahvili alan yatırımcıya (yani tahvilin sahibine) vadeden dolayı 4 yıl boyunca, her altı ayda bir 250 dolar ödemek durumundadır. (yılda %5 ise, altı ayda %2,5 olacaktır).

Bu şekilde hesaplanan tahvil geliri, yılda %5’lik bir getiri sağlar ve 4 yıllık vadenin sonunda da HOŞGETİR şirketi, bu yatırımcıya 10.000 dolarını geri verir.

**Tahvil getirisi hesaplanırken, ya da tahvil anlaşması imzalanırken, kupon oranı ve tahvilin nominal değeri arasındaki ilişkilerin bilinmesi gerekir. Kupon oranları yıllık faiz getirisini belirleyen temel etkendir. Tahvillerdeki kupon oranı riskin (borç alan şirketin bu borcu ödeyememe riski) büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır. Bunun yanında kupon oranı, vadenin süresinden de etkilenir. Tahvilin süresi uzadıkça, risk ihtimali artacağından kupon oranı da bu denli yüksek olacaktır.

Burada bilmeniz gereken bazı kavramlar da şu şekilde;

Tahville İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar

Nominal Değer: Herhangi bir senedin üzerinde yazılı olan değere nominal değer denir. O senedin değerini ifade ettiğini düşünebilirsiniz. Mesela yukarıdaki örnekteki senedin değeri 10.000 Dolar’dır. Vade bittiğinde şirket, tahvil sahibine tahvili geri almak için 10.000 dolar ödeme yükümlülüğündedir.

Kupon Oranı: Tahvilin nominal değeri üzerinden hesaplanan yüzdelik faiz oranına kupon oranı denir. Tahvil anlaşmalarında kupon oranı yıllık yüzde kaç olarak verildiyse, nominal değer üzerinden hesaplanır ve tahvil alan yatırımcıya yıllık ne kadar faiz ödenmesi gerektiği bulunur.

Kupon Tarihleri: Faiz ödemelerinin yapılacağı tarihler kupon tarihleri olarak bilinir. Kupon tarihleri genelde yılda bir ya da altı ayda bir ödeme periyoduna sahiptir.

Vade: Vade terimi tahvillerde nominal değerin geri ödeneceği tarihi ifade eder. Bir nevi, bu borçlanma senedinin son tarihini gösterir. Son tarihte şirket, tahvil sahibine nominal değerini, yani borç aldığı parayı ödeme durumundadır.

İhraç Değeri (Fiyatı): Tahvil ihraççısı tarafından, tahvillerin satışının yapıldığı ilk fiyata denir.

Bu tahvil terimleri üzerinden yola çıkıldığında artık tahvil hesaplama işlemlerini çok daha kolay yapacağınızdan eminiz. Şimdi bir tık daha can sıkıcı olan konu, tahvilin özelliklerine bakalım.

4t5y6u6y6y6u
Tahviller, şirketlere finansman desteği sağlar..

3.. Tahvilin Özellikleri Nelerdir?

 • Tahviller borçlanma senetleridir, piyasadaki kıymetli evrak olarak geçen yatırım araçlarından bir tanesidir.
 • Hisse senetleri ve nakit türündeki yatırım araçlarının yanında üç temel varlık sınıfından biri olarak görülürler.
 • Riskleri düşüktür.
 • Sabit getiri sağlamaya yönelik yatırım araçlarıdır.
 • Şirketlerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayan, şirkete düşük fiyata mal olan ucuz yöntemlerdir.
 • Anonim şirketler de tahvil çıkartabilir.
 • Şirket ya da firmaların yapabildiği gibi, devlet ya da belediyeler de tüzel kamu kuruluşları tarafından da tahvil çıkartılabilir.
 • Tahvili satın alan, yani tahvil sahibi olan yatırımcı, bu şirketin ya da kuruluşun uzun vadeli alacaklısı konumundadır.
 • İki çeşit bakış açısı vardır. Tahvil çıkartan şirket ya da kurum için tahvil bir borçlanma senedi niteliği taşırken, tahvili satın alan yatırımcı için tahviller bir alacak senedi niteliğindedir.
 • Tahvil evraklarının geçerlilik süresi vadenin süresi doluncaya kadardır. Sonrasında tahvil sahibi ile şirket ya da kuruluş arasındaki hukuki ilişki bitmiş olur.
 • Tahviller, nominal değerlerinin altındaki değerlerle de ihraç edilebilmektedir. (Bu durum, ıskontolu olarak geçer)
 • Şirket ya da kurum tarafından çıkartılan tahvillerdeki nominal değerinin alt ve üst sınırları, o şirket ya da kurum tarafından
 • Tahvillerin, hamiline ya da namına (satın alan kişi adına) yazılı olmak üzere iki versiyonu vardır.

Özelliklerini iyi bilmek, tahvillere yatırım yapmayı da kolaylaştıracaktır. Bunun sonucunda yatırımcılar da şirketler de kazanç oranlarını arttırabilmektedirler.

y5y5y5555u

4.. Tahvilin Riski Nedir?

 • Düşük de olsa tahvillerin de riskleri bulunmaktadır. Tahviller genelde risk almayı pek sevmeyen, az ama sabit getirim olsun isteyen yatırımcılar için daha uygundur.
 • Yatırımcı (tahvil sahibi) eğer vade sonuna kadar tahvili elinde tutarsa elde edeceği getiri sabittir. Bunu bir pasif gelir olarak düşünebilirsiniz. Paranızı kiraya vermek gibi.
 • Eğer ki yatırımcı, vade sonu gelmeden elindeki tahvili satacak olursa piyasa koşullarının durumuna göre kar ya da zarara uğrama riski durumu vardır. Satışın gerçekleşeceği zamanki piyasa koşulları yatırımcının kar ya da zararını belirleyecektir.
 • Faiz oranlarının düşmesi halinde (yani fiyatları artacaktır) beklenilenden daha yüksek kar elde edebilir.
 • Eğer ki faiz oranları artacak olursa (fiyatlar düşecektir), beklenilenden daha az kar elde etme ihtimali vardır. Hatta duruma göre bazen zarar da edilebilir.
 • Elinizde bulunan nakit parayı düzgün hesaplamanız gerekmektedir. Şimdi tahvil alıp, üç gün sonra bu paraya ihtiyacınız olursa durumlar biraz can sıkabilir. Ya yatırım yapmayı düşündüğünüz nakdin miktarını düzgün ayarlamalısınız, ya da vadeyi uzun değil de kısa tutacak bir yöntem seçmelisiniz.

ryu7ı7ıı7ı7ı

5.. Tahvil Nasıl Çıkartılır, Çıkarma Şartları Nelerdir?

Tahvil çıkartabilmek için bazı şartların da sağlanması gerekmekte. Bunlar arasında en önemlileri şu şekilde sıralanabilir;

 • Şirketin kimliği; unvanı, konusu, merkezi gibi detaylar
 • Şirketin sermayesi; ana sermayenin miktarı
 • Genel kurulu tarafından onaylanmış olan son bilanço rakamlarına göre şirketin ne halde olduğu
 • Esas sözleşmenin ilan tarihi (değişiklik yapıldıysa değişiklik tarihi de eklenmeli)
 • Şirkette genel kurul tarafından tahvil çıkartma kararının tescil ve ilan tarihi
 • Çıkartılmış ya da çıkartılmakta olan tahvillerin; nominal değerleri, verilecek kupon oranları (faiz tutarları), itfa şekli ve süresi, yazılı olduğu çeşit (nama ya da hamiline).. gibi detayları
 • Şirketin herhangi bir borcunun olup olmaması, varlıkları üzerine rehin ya da teminat durumunun söz konusu olup olmadığı,
 • Şirkete ait en az iki yetkili kişinin imzası

Tabi bu kriterler borsa ve piyasalardaki duruma göre farklılaşabiliyor.

6.. Tahvil Nasıl Alınır?

Borsadaki ya da forex gibi herhangi bir piyasadaki satışa sunulmuş olan tahviller bankalar ya da aracı kurumlar üzerinden hesap açma işlemleri tamamlanarak satın alınabilirler. Bu banka ya da aracı kurumlar ile irtibat halinde kalarak tahvilleri nasıl alacağınızı öğrenebilirsiniz. Ya da işlem yapacağınız piyasayı öğrenip, aracı kurumun sağladığı işlem platformları üzerinden kendiniz tahvil alım satımı yapabilirsiniz.

Bunun dışında devlet tahvilleri de alınabilmektedir. Yine aynı şekilde banka ya da aracı kurumun birinden hesap açmanız ve irtibata geçmeniz yeterli.

Devlet tahvilleri diğer tahvil çeşitlerine göre bir miktar daha az risk barındırmaktadır. Ancak getirisi de bu ölçüde düşük olmaktadır. Az olsun, sağlam olsun, benim olsun paracıklarım diyenler genelde riskten kaçınma yoluna gidip devlet tahvillerinde soluğu alıyor. Ancak bu yatırım tavsiyesi değildir.

7.. Euro Tahvil Nedir?

Avrupa bonosu ya da tahvili olarak geçer. Yine bir borçlanma aracıdır ve sabit faiz temeline dayanır. Amerikan kökenli şirketlerin Avrupa sermaye piyasalarında pazarladıkları menkul kıymetleri anlatır. İhraç edilen ülke para biriminden farklı bir ülkenin para biriminde ihraç edilme yoluyla ayarlanan tahvilleri anlatır.

wr4t5yy5y5y
Hisse Senetleri gibi ortaklık hakkı vermeyen tahviller de kıymetli evrak olarak geçer..

8.. Tahvil Çeşitleri Nelerdir?

Bir de tahvil çeşitlerine göz atmak gerekiyor. Tahvillerin ne demek olduğunu, ne amaçla çıkarıldıklarını ve neye göre kazandırdıklarını anladıysak, hangi tür tahviller var bir de ona bakalım;

 • Devlet Tahvili Nedir?

Tahviller devlet tarafından da çıkartılabilir. Şaşılacak bir durum değildir. Devlet, yani hazine tarafından çıkartılan bu devlet tahvillerinin riski daha düşüktür. Hatta tüm tahvil çeşitleri arasında riski en düşük olan tahvil türüdür. Buna nazaran, kar payı, yani faiz getirisi de nispeten daha düşük olmaktadır.

Ancak tahvillerde de durum diğer yatırım araçlarında olana benzer. Genelde tahvillerin faiz getirisinin yükseldiği ölçüde tahvil riskleri de yükselecektir. Devlet tahvillerinin riski de getirisi de düşük olduğu bilinir.

Devlet tahvillerinin getirisinin az olduğu bilinse bile, borç verdiğiniz kurum devletin elinde olduğu için çok daha güvenilir bulunmaktadır ve en çok tercih edilen tahvil türlerinden biridir. Diğer tahvil çeşitlerine göre adını nispeten daha sık duyarsınız.

 • Özel Sektör Tahvili Nedir?

Banka ya da anonim şirket gibi kuruluşların çıkardıkları tahvillere özel sektör tahvili adı verilmiştir. Devlet tahvillerinin aksine, tahvil grubu içerisinde en riskli olduğu bilinen tahvil türü bunlardır. Parayı ne amaçla ararsalar arasınlar tahvillerde şirketlerin borçlanmasının nedeni finansman kaynağı elde etmektir. Şirketin ne denli güvenilir olduğu, alacağınız riski de arttırmaktadır. Öte yandan, getiri tutarı da bu risklere göre artıp azalabilmektedir.

 • Primli ve Başa Baş Tahviller Nedir?

Primli tahvil, tahvilin üzerinde bulunan değerden daha düşük bir miktara piyasaya sürülmesiyle bu adı alır. Başa baş tahvil ise, tahvilin üzerinde yazılı değer ile piyasaya arz edilen tahvillere denir.

 • Paraya Kolay Çevrilebilen Tahviller Nelerdir?

Vade süresinin dolmasını beklemeden paraya çevrilebilen ve de üzerine o tarihe kadar olan faiz hakkını kullandıran tahvillere verilen isim “paraya çevrilmesi kolay tahviller” olmuştur.

Tahviller üzerinde isim belirtilip belirtilmemesine göre de çeşitlendirilirler. Tahvillerin üzerinde isim yazıyorsa şahsa yazılı yani nama yazılı tahviller olarak adlandırılırken, üzerinde isim belirtilmeyen tahviller ise hamiline yazılı tahviller olarak adlandırılır.

İkisinin arasındaki fark, kullanım detayından da gelmektedir. Nama yazılı olan tahviller, üzerindeki isimden başkasının ciro ettiremeyeceği tahvillerdir; hamiline yazılı tahviller ise, şuan kimin elindeyse (sahibi kimse) onun tarafından bozdurma ve ciro ettirme hakkının olduğu tahvillerdir.

 • İkramiyeli Tahviller Nelerdir?

Şirketlerin tahvilleri daha çekici hale getirmek ve tahvil satışını arttırmak amacıyla kullandıkları bir yöntemdir. Devamlı yatırımcı elde etmek için de kullanılır. Ancak ülkemizde rastlanmaz.

 • Endeksli Tahvil Nedir?

Tahvilin nominal değeri piyasadaki altın, döviz gibi yatırım araçlarının değerine göre arttırılan tahviller vardır. Bunlardaki amaç yatırımcıları faize karşı korumaktır. Endeksli tahviller olarak geçer. Bir yatırım aracına endekslenmiş vaziyettelerdir. Endekslenen yatırım aracının fiyatında meydana gelen değişiklikler, tahvilin vadesi boyunca hesaplamaları etkiler.

 • Sabit ve Değişken Faizli Tahviller Neye Göre?

Oranları ve bazı özellikleri arz ve talebe göre şekillenebilen tahvillere değişken faizli tahviller denmektedir.

Sabit faizli tahviller ise üç aylık, altı aylık ya da 1 yıllık dönemlerde uygulaması olan tahvil çeşitleridir.

 • Garantili (Güvenceli) ve Garantisiz (Güvencesiz) Tahviller Nelerdir?

Banka ya da özel kurumlar aracılığıyla çıkarılmış olup, bazı özellikleri bakımından güven arz eden tahvillere garantili (güvenceli) tahviller denilmektedir. Diğer tahviller ise güvencesiz tahviller olarak anlaşılabilir. Güvencesiz olanlar sıradan riskler ve oranlar barındırmaktadır.

rt5y56uuu6u6

9.. Devlet Tahvili Hesaplama

Devlet tahvilleri bir yıl veya daha uzun vadeli TL ya da döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetlerine denir.

Tahvillerde genel hesaplama ana paranın faiz oranıyla çarpılması ve bunun vade oranıyla da çarpılmasıyla elde edilir.

Temel tahvil getirisi = (Ana Para / 100) x (Basit Faiz / 365) x Gün Sayısı

Formülü ile hesaplanır. Önce faizin 1 günde ne kadara denk geldiğini bulursun. Sonra bu oranı ana para ile çarparsın. En sonda da gün sayısı üzerinden vade ile çarpıp tahvil getirisini hesaplarsın.

Mesela tahvilin nominal değeri 6000 TL ise, kupon oranı ise %15 ise, diyelim ki vadenin bitmesine 500 gün varsa; %15 faiz bir yıllık faiz oranını temsil eder. (%15)/(365) işleminin sonucu 1 günlük faizi verecektir. Bunu ana para (6000 TL) ile çarparsak bir günlük faiz getirisini hesaplamış oluruz. Vade süresi de 500 gün verildiği için, 500 ile çarptığımızda vade süresince tahvil getirisini hesaplamış oluruz.

Anaparayı, formülde 100’e böldük. Buradaki 100, faizdeki % oranından gelmekte. Yani aslında oradaki işlem = (Anapara) x [ Basit Faiz / (365×100) ] x Gün Sayısı

Tahvillerin gün üzerinden değerlendirilen vadeli getiri hesaplanmasında genelde bu yöntem kullanılır.

Eğer gün değil de 2 yıl gibi yıllık süreçler verilirse 365 ve Gün sayısı kısmını formülden çıkartırız.

Tahvil getirisi = Anapara x (Faiz / 100) işlemi bize 1 yılda alınacak faiz getirisini verir.

Sanki güzel anlattık gibi .. Anlamayan arkadaşların bu kısmı tekrar okumalarında fayda var.

10.. Devlet Tahvili Nasıl Alınır?

Tahvil nasıl alınır kısmında bahsettiğimiz gibi; borsadaki ya da forex gibi herhangi bir piyasadaki satışa sunulmuş olan tahviller bankalar ya da aracı kurumlar üzerinden hesap açma işlemleri tamamlanarak satın alınabilirler. Bu banka ya da aracı kurumlar ile irtibat kurarak tahvilleri nasıl alacağınızı öğrenebilirsiniz. Ya da işlem yapacağınız piyasayı çok iyi öğrenip, aracı kurumun sağladığı işlem platformları üzerinden kendiniz tahvil alım satımı yapabilirsiniz.

Bunun dışında devlet tahvilleri de alınabilmektedir. Aynı şekilde banka ya da aracı kurumun birinden hesap açmanız ve irtibata geçmeniz yeterli.

Devlet tahvilleri diğer tahvil çeşitlerine göre bir miktar daha az risk teşkil ederler. Ancak devlet tahvillerinin getirisi de bu ölçüde düşük olmaktadır. Az olsun, sağlam olsun, benim olsun paracıklarım diyenler genelde riskten kaçınma yoluna gidip devlet tahvillerinde soluğu alıyor.

Ancak bu yatırım tavsiyesi değildir.

11.. Tahvil Haram Mıdır?

İşin içerisine faiz girdiği için bu konulara cevap vermekten kaçınıp, bu meseleyi konunun uzmanlarına bırakıyoruz.

5y6u6u6u6u

12.. Bono Nedir?

Bonolar, piyasada sabit getirisi olan yatırım araçları olarak bilinmektedir. Devlet ya da kurumsal herhangi bir kuruluşun yatırımcıdan aldığı borca karşılık verdikleri senetlere bono adı verilmiştir.

Yatırımcı tarafından bakarsak bonolar, yatırımcı tarafından devlet ya da kurumdan sabit faiz ile aldığı kredi belgelerine benzer bir durumu ifade eder.

Bonolar kısa vadeli projeleri finanse etmekte çokça kullanılır. Şirketler olsun, belediyeler olsun, devlet ya da hükümetler olsun, hazırlanan projeler bonolarla finanse edilebilir.

Bono senetlerinin süresi, tahvillerin aksine 1 yıldan daha kısadır. Bonoların vade süresi genelde 60 gün ile 300 gün arasında sınırlı tutulmaktadır.

Bonolar, emre yazılı menkul kıymetlerden bir tanesidir. Nakit yerine de geçebilir ve ödeme kolaylıkları sağlar. Tahvillerdeki gibi alacak verecek ilişkisi vardır. Ancak şirket yönetiminde hak vermemektedir.

13.. Tahvil ve Bono Arasındaki Fark Nedir?

Tahvil ve bono, düşük riskli yatırım araçlarıdır. Borçlanma aracı, borç senedi ya da sabit getirili menkul kıymetler olarak bilinirler. Aralarında temel ve en bilindik fark vade süresi olarak söylenebilir.

Bu borçlanma senetlerinde vade 1 yıldan uzun süreliyse tahvil adını alırken, vade süresi 1 yıldan kısaysa bono adını almaktadır.

wr4t5y5y5y
Şirketlerin size borçlandığı, tahvillerin ne demek olduğu da bu şekildeydi..

Tahvil nedir, ne demek, tahviller nedir, tahvil özellikleri, çeşitleri, getiri hesaplama, örnekler, nasıl alınır, tahvil ile ilgili terimler, riskleri, devlet tahvilleri, devlet tahvillerinin nasıl alındığı, tahvil nasıl çıkartılır, türleri nelerdir, eurotahvil nedir, bono nedir, tahvil ve bono arasındaki farklar nelerdir, gibi tahvil nedir konusu hakkındaki en temel sorulara ışık tutmaya çalıştık. Eğlenceli bir yazı oldu.

Güzel anlattık..

Tabi ki yatırım tavsiyesi değildir..

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın