Borsada Temettü Ne Demek: Yeni Yatırımcılara 10 Soruda “Temettü Nedir?”

TEMETTÜ NEDİR? BORSADA TEMETTÜ NE DEMEK?

Temettü denildiğinde Ezel dizisindeki Ramiz’in koltuğa ilk oturduğu sahne aklıma gelir, “Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi, janti adamdı..” diye başlayan bu sahnenin devamında “Parayı da bir hoş dağıtırdı..” der. Ortak kazanılan paranın dönüp dolaşıp yine onda kaldığından bahseder. Her ne kadar buradaki gibi olmasa da temettü nedir diye karşıma çıkan bir soruda bu sahne gözümde canlanır. Asıl mesele kazanılan paranın dağıtılmasıdır. Bu para nasıl dağıtılır, kimlere dağıtılır? Bu makalede borsada temettü nedir ne değildir, ondan bahsedeceğiz..

Yeni yatırımcılar forex piyasalarında ve borsada temettü gibi anlaşılması güç bir terimle karşılaşırlar. Peki, temettü nedir? Borsada temettü ne demek? Temettü veren hisseler hangileri? Temettü ne anlama gelir? Yenilir mi içilir mi? Sıkılır mı giyilir mi?

Temettü ya da kar payı olarak karşılaşılan bu terim hakkında “temettü ne demek, kim verir, kimlere verilir, temettü dağıtımı ve temettü geliri nedir, kimler temettü alabilir, nasıl dağıtılır, nasıl alınır, temettü nasıl hesaplanır, ne zaman verilir, temettü tarihleri nedir, en çok temettü veren şirketler ve temettü veren hisseler nelerdir” gibi başlıca kısımları deşeceğiz.

Hosgelir.com, Forex piyasalarının bilgiyi deşeleyenidir..

wr3444t4t5
Yeni Başlayanlara 10 Soruda Temettü (Kar Payı) Nedir?

Bu makalenin temel oluşturuluş amacı temettü nedir, ne demek ve temettü hesaplama konularını okuyuculara öğretmektir.

1.. Temettü Nedir?

Kısaca temettü, kar payının dağıtılmasıdır.

Temettü Ne Demek?

En iyi açıklamasıyla temettü, bir şirketin sağladığı dönemlik kardan, nakit şeklinde ya da hisse senedi şeklinde şirketin ortaklarına kar payı dağıtılmasıdır. Biliyorsunuz ki şirketler arada hisse senedi satışa çıkarırlar ve bu hisse senetlerinden alım yapanlar şirkete genellikle ortaklık bağı kurmuş olurlar.

Temettü terimi de bu yüzden önem kazanır ve bu kadar sık karşınıza çıkmasının nedeni budur.

Şirket ya da işletme tarafından temettü, şirketin ortaklarına dönemsel kar miktarından belli bir oranda pay verilmesidir. Hisse senedi sahipleri tarafından bakılacak olursa da temettü, bir işletmede ortakların, bu şirketin dönem içerisindeki elde ettiği kardan pay alma hakkının bulunmasına temettü (kar payı) denilmektedir.

Şirketlerin hisse senedini çıkarmasını takiben ortaklara sağladığı haklardan biri olarak da görülebilir. Şirketin bu hakka sahip olan ortakları, dönem içerisinde elde edilen kar miktarının temettü olarak ayrılan kısmından, kendi ortaklık oranlarına göre paylarını alırlar.

Ödenmiş sermaye içerisindeki hisse senedi miktarına göre de, hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağı belirlenir.

Temettü Geliri Nedir?

Temettü geliri demek temettü ödemelerini, kısaca temettü (kar payı) miktarını anlatır. Şirketlerin bilanço dönemlerinde sağladığı kardan, dağıtmaya karar verdikleri bir pay bulunur.

Bu kar payından gelen gelire temettü geliri denmektedir. Temettü ile aynı şeyi ifade etmektedir.

Ortak olduğunuz şirketin dönem içerisindeki sağladığı kardan nakit ya da hisse olarak faydalanmaktır.

Hisse senedine sahipseniz temettüden faydalanabilirken, CFD gibi bir yatırım ürününe sahipseniz temettüden faydalanamayabilirsiniz. (CFD Nedir?)

t5y6u64tgr5y5
Yeni Başlayanlara 10 Soruda “Temettü Nedir?”

2.. Temettü Dağıtımı Nedir?

Temettü dağıtımı denilen şey şirketin yıllık net dönem karından hissedarlara paylarının dağıtılmasıdır.

Bir işletme yıllık dönemsel kar elde eder ve bu dönemsel kardan vergiler ile diğer giderlerin çıkarılması neticesinde elde kalan kısım net kardır. Net kardan en az %20’lik kısmının bu işletmenin ortakları, yani hisse sahipleri arasında bölüştürülmesine temettü dağıtımı denilir.

Temettü dağıtımı konusunda sık duyacağınız bir bilgi daha vardır.

Temettü dağıtımı yapan şirketler, yatırımcılar tarafından daha güvenilir bulunup, daha çok tercih edilmektedir.

“Niçin?” diyecek olursanız, temettü dağıtımını garantileyen şirketler temettü verimliliği yüksek olarak görülür ve yatırımcılara ya da yatırımcı adaylarına çok daha fazla güven verirler. Sizin de aklınızda bulunmasında fayda var.

Temettü dağıtımı sağlayan şirketlerin fazla tercih edilmesinin bir nedeni de sağladığı gelir imkanıdır. Yatırımcı hem şirketin hisseleri üzerinden sermaye kasarken, hem de bu hisseler üzerinden temettü geliri elde edebilmektedir.

Yani temettü getirisi sunan şirketler daha avantajlı konumdadırlar.

4t5y5yu5u6u
10 Soruda Temettü

Temettü Dağıtımı Miktarı Ne Kadardır?

Bir şirketin temettü verebilmesi için öncelikle şirket genel kurulunda bu kararın alınması gerekmektedir. Bu karar alındıktan sonra, sağlanan yıllık net dönem karı üzerinden temettü dağıtımı gerçekleşir.

Yıllık dönem karından şirkete ait vergi giderleri ve diğer katkı paylarının ödenmesi sonrası elde net kar kalır. Bu net karın en az %20’sine tekabül eden bölümü temettü dağıtımında kullanılan kısımdır. Şirket hissedarları ya da diğer deyişle ortakları arasında bölüştürülür.

Son dönemde alınan bazı kararlar doğrultusunda, şirketlerin dağıtmadığı kar kısımlarından %1 oranında gelir vergisi stopajı yapılmaktadır. Bu da şirketleri temettü dağıtmaya (ya da bedelsiz sermaye artırımı kararına) itmektedir. Temettü dağıtımı teklifi, şirketlerin yönetim kurulları aracılığıyla genel kurula sunulur. Temettü dağıtımı kararı da şirketlerin genel kurulunda alınmaktadır.

Borsada ya da forex piyasasında ya da herhangi bir piyasada işlem görmekte olan şirketlerin temettü dağıtımı zorunluluğu bulunmamaktadır. Dağıtırlarsa yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilirler ancak şirketler kesinlikle temettü dağıtacak diye bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Bundan dolayıdır, temettü dağıtım miktarı denildiğinde illaki elinizdeki hisse oranında şirketin karından gelir elde edeceğinizi düşünmeyin. Şirketlerin böyle bir zorunlulukları yoktur. Elinize temettü getirisi geçmeyebilir. Şirket hakkında daha öncesinde bu bilgileri araştırmış olmalı ve temettü dağıtıp dağıtmayacağı kısmını öğrenmiş olmalısınız.

Temettü, hisse senedi ya da nakit şeklinde dağıtılabilmektedir. Nakit temettü alabilmek için, şirketin temettü dağıtacağı gün hesabınızda hisse senetlerinizin olması şartı beklenir. Bu dağıtımdan alacağınız miktar, şirketin daha önce açıklamış olduğu hisse başına net temettü tutarı ile elinizdeki hisse senedi sayısına bağlıdır. (hisse senedi adedi x adet başına tutar)

4t5y5yu5u6u
10 Soruda Temettü Nedir?

Temettü Nasıl Dağıtılır?

Temettü dağıtım genelde 3 çeşittir. Nakit ve hisse senedi yoluyla temettü dağıtılır;

 • Nakit olarak
 • Hisse senedi olarak,
 • Biraz kısmı nakit, kalanı da hisse senedi yoluyla dağıtılır.

Dağıtılan temettü tutarı hissedarların yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılmaktadır.

Ancak bu nakit ya da hisse senedi olayı neye göre belirleniyor?

Bu kısımda bedelsiz sermaye artırımı kavramı devreye giriyor. Bedelsiz sermaye artırımı yöntemini tercih eden şirketlerde temettü (kar payı) dağıtımı hisse senedi şeklinde olur. Bedelsiz sermaye artırımı kavramı, şirketlerin kendi bünyesinden yapmış olduğu, yani kendi iç kaynaklarını kullanarak yaptığı, ortaklarından herhangi bir bedel istemeden hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılan sermaye artırımı çeşididir. Şirket ortaklarına, şirket tarafından sermaye artırımı oranına göre karşılıksız hisse senedi verir. Bedelsiz sermaye artırımında şirketin özsermayesi de, piyasa değeri de değişmemektedir. Piyasa değerinin değişmemesi, borsa yönetiminin sermaye artırımı yapıldığında hisse senedi fiyatlarında regülasyona gitmesine bağlıdır.

Diğer yandan, temettü dağıtımı kararını onaylayan şirket, borsada işlem görmeyen şirketler arasındaysa ilk kar payı dağıtımını nakit olarak dağıtmak zorundadır.

Şirketlerin kar payı dağıtımında nakit ya da hisse senedi şeklinde dağıtılması bu şekilde belli olur.

Şirketler yıllık bazda net dönem karı kısmından vergiler ve diğer giderler düşülerek elde edilen asıl net kar üzerinden temettü kar payı dağıtımı yaparlar. Bu en son elde edilen net kar’ın en az %20si olmak zorundadır.

Hangisi daha iyi derseniz de sadece hisse senedi ya da sadece nakit şeklinde olan kar payı ödemeleri en çok tercih edilen yöntemlerdir. Temettü dağıtımlarını bu şekilde yapan şirketleri tercih etmeniz daha iyi olur. Ancak bazı şirketler kar payı ödemelerinin bir kısmını nakit, kalan kısmını ise hisse senedi şeklinde vermektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken, yeni başlayan yatırımcıların temettü ödemeleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususlardır. Şirketin kar payı geçmişini iyi araştırıp kontrol etmeli, hisse senetleri ve borsa sektörüne hakim olmalı, şirketin yönetimini ve de şuanda niçin bu yola başvurduğunu iyi araştırmalıdır.

4t5y5yu5u6u
10 Soruda Temettü Nedir?

Hisse Senedi Temettü: Temettü Hisseleri Nelerdir?

Temettü hisseleri, beklenen anlamının aksine, ortaklarına net karlarının bir kısmını nakit temettü şeklinde geri veren şirketleri ifade etmektedir.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere temettü ödemesi yapan şirketler daha güvenilir bulunduklarından dolayı yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Yatırımcılar hisse senetlerindeki herhangi bir fiyat artışından ya da temettü gelirinden yararlanmaya devam etmek daha avantajlı olduğu için temettü dağıtan şirketleri daha çok severler.

Temettü hisse senetleri sadece bireysel yatırımcıların değil varlık yöneticilerinin de son derece ilgisini çekmektedir. Düzenli temettü ödemeleri şirketin finansal olarak istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu işaret edebilir.. Temettü zaten kar payı manasına geldiği için, düzenli olarak temettü ödemesi yapmak demek düzenli olarak kar elde eden bir şirket demektir.

Şu aşağıda verilen hisse senedi sektörleri, yatırımcılar tarafından çok sayıda temettü veren hisseler barındıran sektörler olarak bilinirler;

 • Elektrik, su, doğalgaz tedarikçileri olarak bilinen Kamu Hizmetleri
 • Petrol ve doğalgaz tedarikçileri olarak bilinen Enerji Sunucuları,
 • Kablosuz internet, erişim ve ağ bağlantısı sağlayıcıları olarak bilinen Telekomünikasyon Şirketleri,
 • Ev ürünü, gıda sektörü, ilaç sektörü, tütün ve alkol sektörü gibi Tüketici Ürünleri
 • GYO, konut gibi Gayrimenkul Alanları
4t5y5yu5u6u
10 Soruda Temettü Nedir?

Temettü Tarihleri

Şirketlerin temettü ödeme gibi bir zorunluluğu yoktur. Genel kurullarından böyle bir karar alınırsa ancak o zaman kar payı ödemeleri yapacaklardır. Şirketler, yatırımcılar tarafından daha güvenilir görülebilmek ve de böylelikle daha çok yatırım alabilmek için temettü ödeme yoluna gidebilirler.

Temettü (kar payı) ödemeleri değişik periyotlarda yapılabilir. Yıllık, altı aylık, üç aylık, aylık, ya da uygun olduğunda ödeyebileceği şekilde düzensiz temettü ödemeleri olarak sınıflandırılabilirler. Bunlardan en çok tercih edileni yılda dört kez yapılan yani üç ayda bir yapılan temettü ödemeleridir.

Temettü (kar payı ödemeleri) için en çok tercih edileni ise genelde Mayıs ayının sonuna doğru yapılan ödemedir. Yani şöyle kısaltmak gerekirse, şirketlerin temettü dağıtım tarihleri değişkenlik gösterebilir, genellikle üç ayda bir yapılan ödeme şekli tercih edilir, yılda bir defa yapılacaksa da ikinci çeyrekte yani tercihen Mayıs ayı sonlarına doğru yapılması tercih edilir. Ancak kesin bu ayda ödeyecek diye bir şart yoktur. Şirketler kar payı öderken kendi belirlediği politikalar dahilinde ilerlerler. Yatırım yapmadan önce şirkete ait kar payı ödeme tarihlerini de incelemenizde fayda var.

Dediğimiz gibi en çok tercih edilen kar payı ödeme yöntemi üç ayda bir yapılandır. Şirketler kar payı ödemek zorunda değildir. Şirketin adının duyulması ve de yatırımcılar tarafından çokça tercih edilmesi adına şirketler bu yola girebilmektedir.

Temettü ne zaman ödenir kısmını da anladığınızı varsayıyorum..

wr3444t4t5
Yeni Başlayanlara 10 Soruda Temettü (Kar Payı) Nedir?

3.. Şirketler Neden Temettü Verir?

Şirketler, adını duyurabilmek ve yatırımcıların ilgisini çekebilmek amacıyla kar payı ödemesi (temettü) yapmaktadır.

Borsada yatırım yapanlar, hissedarı oldukları şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay almayı daha cazip bulurlar. Bir taraftan da düzenli olarak temettü ödemesi yapan şirketlerin düzenli olarak kar yaptığı algısı yatırımcının kafasında belirir. Bu da genellikle, o şirkete güven duymasına ve bunun sonucunda da şirketin daha fazla yatırımcıdan yatırım ve dolaylı olarak daha fazla yatırım almasına vesile olur.

Şirkette Temettü Dağıtım Kararını Kim Alır?

Şirkette temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun şirket genel kuruluna böyle bir teklif sunmasıyla başlar. Ve de şirket genel kurulunun temettü dağıtım kararı almasıyla oluşur. Temettü dağıtım tarihi de hissedarlara duyurulur.

et45u6u5yu55yu
Bir Cüneyt Arkın filmi der ki “Nerden Öğrendin Bu Edebiyatı?”

4.. Bedelli ve Bedelsiz Temettü Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin dışarıdan ek kaynak ve ödeme almadan kendi iç kaynaklarını kullanarak yapmış oldukları ve de ortaklarından da herhangi bir bedel talep etmeden hisse senedi dağıttıkları bir sermaye artırımı tipidir.

Eğer şirketler bedelsiz sermaye artırımı yoluna giderlerse kar payını ortaklarına hisse senedi şeklinde dağıtırlar. Bu durumda, kar payı miktarları da ilave edilerek, şirket hisselerinin piyasa değerleri üzerinden hesaplanarak hissedarlara hisse senetleri dağıtılır.

Bedelli sermaye artırımı yöntemi ise, şirketlerin kendi sermayelerine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra yine genel kurul kararıyla yeni hisse senetleri çıkartılması ve de şirket sermayesinin arttırılmasıdır.

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımında temel fark, bedelli sermaye artırımında şirketin kasasına ek para girerken bedelsiz sermaye artırımında ise girmemesidir. Yine bedelli sermaye artırımında şirket hissedarlarının “rüçhan hakkı” denilen, şuandaki payları oranında yeni ihraç edilecek hisselerden almak hakları bulunmaktadır. Halihazırda mevcut hissedarlar dilerlerse rüçhan haklarını kullanabilirler, dilerlerse de borsada satabilirler.

Bedelli ve bedelsiz temettü konusunda sizin bilmeniz gereken konu bedelsiz temettü de hisse senetlerinin kullanılmasıdır.

ryt5y6u67u6u
Yeni Başlayanlara 10 Soruda “Temettü Nedir?”

5.. Temettü Ne Zaman Verilir?

Temettü ödemeleri, temettü dağıtım tarihleri başlığında da verdiğimiz gibi yılın belirli vakitlerinde yapılır. Bu kısım şirketten şirkete değişebilirken, en çok tercih edilen yöntem üç ayda bir kez yapılan temettü ödemeleridir. Yılda bir kez yapılanlar, ya da altı ayda bir yapılanlar ya da her ay yapılanlar da vardır. Ayrıca şirketin uygun olduğu dönemde yapılacak denilen düzensiz temettü ödemeleri şeklinde de olabilir.

Temettü ödeme tarihleri şirket tarafından yatırımcılara açıklanır.

Yılda bir kez yapılacaksa genelde ikinci çeyrekte, tercihen de sıklıkla Mayıs ayı sonlarında yapılmaktadır.

wr3444t4t5
Yeni Başlayanlara 10 Soruda Temettü (Kar Payı) Nedir?

6.. Temettü Nasıl Alınır? Kimler Temettü Alabilir?

Borsada temettü nedir öğrendiysek, nasıl ve kimler tarafından alınabildiğine de bakalım. Temettü almada öncelikli şart bireysel yatırımcıların hisse senedi sahibi olmaları gerekliliğidir. Bu sahiplikle şirkete ortaklık elde edilir. Şirketin temettü ödeme gününde elinizde bu hisse senetlerinden olması gerekmektedir.

Şirketlerin hisse senetleri, temettü tarihinden bir gün önce alınsa dahi yatırımcıların temettü ödemelerinden faydalanmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Ne zaman dağıtılacağı şirketlerin genel kurul onayının ardından duyurulur.

Burada temel faktör hisse senedine sahip olmaktır. Temettünün dağıtılacağı sabah o şirketin hisse senetlerine sahip olan hissedarlar temettü dağıtımından faydalanabilirler.

Temettü gelirleri nakit şekilde, şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılmaktadır. Yani elinizde o şirketin hisselerinden varsa, şirketteki ortaklık oranınıza göre bir temettü bedeli yatırım hesabınıza otomatik olarak yatırılacaktır.

Bedelsiz temettüde de ödemeler yine aynı şekilde olurken, yatırım hesabınıza nakit yerine bedelsiz hisseler aktarılır.

wr3444t4t5
Yeni Başlayanlara 10 Soruda Temettü (Kar Payı) Nedir?

7.. Temettü Veren Hisseler Nelerdir?

İşletmelerin dönemlik karlarına göre, yatırımcılarına yani hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtılır. Temettü hisseler, temettü hisseleri nelerdir başlığında da anlattığımız gibidir.

Aşağıda verilen hisse senedi sektörleri, yatırımcılar tarafından çok sayıda temettü hissesi barındıran sektörler (temettü veren hisselerin çok olduğu alanlar) olarak bilinirler (En Çok Temettü Veren Şirketler);

 • Elektrik, su, doğalgaz tedarikçileri olarak bilinen Kamu Hizmetleri
 • Petrol ve doğalgaz tedarikçileri olarak bilinen Enerji Sunucuları,
 • Kablosuz internet, erişim ve ağ bağlantısı sağlayıcıları olarak bilinen Telekomünikasyon Şirketleri,
 • Ev ürünü, gıda sektörü, ilaç sektörü, tütün ve alkol sektörü gibi Tüketici Ürünleri
 • GYO, konut gibi Gayrimenkul Alanları
rt5y6u6u6uuu
Yeni Başlayanlara 10 Soruda “Temettü Nedir?”

8.. Temettü Hesaplama: Temettü Nasıl Hesaplanır?

Borsada temettü nedir öğrendiysek, hesaplaması nasıl yapılır ona da bakalım.

Borsada temettü geliri hesaplama kısmı son derece basittir. Temettü geliri denilen şey, şirketin yaptığı kardan yatırımcılara düşen payı dağıtmasıdır.

Hesaplama1: Şirket genel kurulunda elde edilen karın ne kadarını dağıtmayı planladıysa, yatırımcılar şirkete ne oranda ortaksa bu kardan paylarına o oranda düşecektir. Yani şirketin %1 hisselerine sahipseniz, dağıtılması planlanan toplam temettünün de %1 oranında kısmını siz alırsınız. Eğer şirketin %0,05 oranında hissedarıysanız, size de temettü olarak %0,05 oranında pay düşecektir.

Hesaplama2: Daha ileri düzeyde açıklama yapmak gerekirse temettü tutarını hesaplamak için sahip olduğunuz mevcut lotunuz (kaç adet hisseniz olduğu) ile hisse başına ödenecek temettü tutarı çarpıldığında size ödenecek temettü gelirini (kar payını) hesaplamış olursunuz.

Hesaplama3: Hisse senetleri ölçümleri nominal değerlerle yapılır. Borsada bu nominal değer 1 TL olarak belirlenmiştir. Bu kısımdan ilerleyecek olursak %30 temettü dağıtan bir şirkete ortak olursanız, her bir hisse için 1 TL nominal değerin karşılığında 0,30 TL (30 kuruş) kar payı alırsınız. Bunun anlamı her bir hisse için 30 kuruş alacağınızdır. Yani eğer ki bu şirkete ait 2000 adet hisseniz varsa alacağınız temettü 2000x(0,30)=600 TL olacaktır. Yani 600 TL temettü geliriniz olacaktır.

Şimdi bunu daha da pekiştirelim..

Şirketler dağıtmayı planladıkları net karları açıklarlar. İlk brüt verilirken devamında ise net dağıtılabilir kar verilmektedir. Şirketlerin bir de pay sayıları açıklanır. Net dağıtılabilir kar miktarı, (toplam kaç adet pay varsa) pay sayısına bölünerek, her pay başına ne kadar verileceği hesaplanır. Örneğin 35.000.000 TL brüt kar elde eden şirket, bunun 29.000.000 TL’si net kar olarak açıklanmış olsun. Ve bu şirket karın %100’ünü temettü olarak dağıtacağını duyursun. Eğer bu şirket 100.000.000 pay adedi olduğunu açıklarsa 29 milyon TL net kar, 100 milyon pay adedine bölünerek her pay adedinin 0,29 TL olduğu varsayılır. Eğer elinizde 1000 hisse (1000 pay) varsa 290 TL kar payı elde edeceğiniz sonucu ortaya çıkar.

 

et45u6u5yu55yu
Temettü Vergisi Ne Demek?

9.. Temettü Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu ile temettü gelirlerinden de vergi alınabilmektedir.

Hisse senetlerinin kar paylarından (kurucu hisse senetleri, diğer intifa senetlerine ödenen kar payları, pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak ya da başka isimler altında yapılan her türlü ödemeler ve de Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yatırım fonlarına katılma belgeleri için ödenen kar payları da dahil olmak üzere) ve İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirketi ortaklarının, iş ortaklarının ortakları ile komanditerlerin kar payları ve de kooperatifler tarafından dağıtılan kazançlar da dahil olmak üzere) vergi alınabilir.

Temettü vergisi de bu kategoridedir.

Gelir vergisi mevzuatında, tam mükellef gerçek kişiler tarafından anonim şirket hisse sahipliği sebebi ile kazanılan kar payı yıllık beyan esası sonucunda gelir vergisine tabi olduğu belirtilir.  Kişinin temettü gelirini tahsil etmemiş olması sonucu değiştirmeyecektir.

 

et45u6u5yu55yu
Nasıl Temettü Alabiliriz?

10.. Temettü Yatırımı: Temettü Almak İçin Ne Yapmalı?

Yatırımcılar temettü almak için öncelikle ilgili şirkete ait hisseleriniz olmalıdır. Bu hisseler temettü bedeli dağıtımının yapılacağı günün sabahında hesabınızda bulunması gerekir.

Temettü tarihinden önceki işlem gününde almış olsanız bile temettüye hak kazanırsınız.

Ancak yıllardır hesabınızda olmasına rağmen temettü dağıtım günü sabahında hesabınızda yoksa temettü hakkınız olmaz.

Temettü dağıtımı nedir ve temettü nasıl alınır başlıkları altında da anlatıldığı üzere şirketlerin yıllık net dönem karlarından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılması sonucunda kalan karın, en az %20si olmak şartıyla bir kısmı temettü şeklinde dağıtılır. Şirketler temettü dağıtmak zorunda değildir. Ancak adlarının duyulması için böyle bir yola girişirler.

Temettü almak için de bu şirketin hisselerinden elinizde bulundurmanız gerekir. Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir derseniz, temettü hakkınız için en geç temettü ödeme tarihinden önceki işlem gününde hisse almış olmanız gerekmektedir.

et45u6u5yu55yu
Öğrendik mi? Bir de Şunlara Bakın..

Forex ve borsada temettü nedir, ne demek, temettü geliri nedir, temettü hisse nedir, en çok temettü veren şirketler hangileri, temettü nasıl alınır, temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir, temettü hesaplama, bedelli ve bedelsiz temettü ne demek başta olmak üzere pek çok konuyu öğrendik.

Bunlara ek olarak da temettü hisseleri, şirketler neden temettü verir, temettü dağıtımı nedir, temettü nasıl alınır, nasıl dağıtılır, dağıtım tarihleri gibi ince kısımlar hakkında da fikriniz olsun istedik.

Bu konu hakkında bolca bilgi içeren bir yazıyla meraklarınızı giderdik. Eksik ya da yanlışları ya da katkılarınızı yorum kısmına iğneleyebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar;

#temettunedir #temettunedemek #temettühesaplama #temettunedemek #temettuhisseleri #temettuhesaplama #temettugeliri

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Soru: Temettü ile ilgili başınıza gelen sıkıntı oldu mu? Nelere dikkat edilmeli?

Yorum yapın