Trend Nedir? Forex ve Borsada Trend Ne Anlama Gelir? Çeşitleri Nelerdir?

TREND NE DEMEK

Finans piyasalarında “Trend nedir?”, “Trend ne demek?” ya da Türkçe karşılığı “Eğilim Nedir?”: Geldik ekonomide güzel bir meseleye..

Yatırım ve yatırımcı merdiveninde yukarılara ilerlemeniz için basmanız ve tırmanmanız gereken ilk basamaklardan biri de trendin ne demek olduğunu, trend analizi ne demek olduğunu, fiyat grafiklerinde trendin ne manaya geldiğini öğrenmek olacaktır.

Bugün sizlere trend ne demek, forex piyasasında trend nedir, trend çeşitleri nelerdir, trend çizgileri nasıl çizilir, nelere dikkat etmek gerekir, yön değişiklikleri nasıl anlaşılır, nelere bağlı olarak değişir gibi “Trend ne demek?” ile ilgili başlıca konuları masaya sereceğiz.

Trend ne demektir diye baktığınızda genelde sosyal medya iliştirili makalelerle karşılaşırsınız. Size kombinlerden, trend ürün ne olduğundan, Twitter’dan, İnstagram’dan ya da Youtube gibi sosyal medya uygulamalarından ya da çok çeşitli konularda ön plana çıkan ve halk arasında yaygınlaşan trendin anlamı ne olduğundan bahsederler. Türkçe hatta TDK’ya göre trend ne demek onunla ilgili detaylardan bahsederler. Biz ise ekonomi ve finans ile ilgili, piyasalarda geçen yükselme ve düşme eğilimleri üzerinde kastedilen trend ne demektir, ondan bahsedeceğiz.

et5y65y6u6u
Sosyal Medya Trend: OUT                  Para Piyasaları Trend: iN

Trend Anlamı Nedir?

Trend nedir: Forex piyasasında trend kavramı, bir teknik analiz yöntemi olup, yatırım araçlarının fiyat grafiklerinde oluşan, yükselen ve alçalan fiyatlardan bahseden terimdir.

Daha önce teknik analizin ne demek olduğunu açıklamıştık. Fiyatların benzer aralıklarda benzer hareketler gerçekleştirdiğinin düşünülmesi üzerine teknik analiz geliştirilmişti.

Trend ise bu teknik analizin bir parçasıdır. Daha çok fiyatların yönü hakkında analizciye ya da yatırımcıya fikir verir. 

Trend nedir TDK: Trend ne demek Türkçe’si nedir ya da trend ne demek TDK gibi bakacak olursanız trend kelimesinin Türkçe karşılığının “eğilim” olduğunu göreceksinizdir.

Bu yüzden, trend nedir daha iyi anlamak için çeşitlerine bakmamız gerekecektir.

Teknik analiz yaparken, fiyatın artmasına ya da azalmasına bakılırken kabaca trend üçe ayrılır. Piyasada fiyatların üç yöne hareket ettiği gerçeğinden yola çıkılmıştır, bunlar; yükselen, alçalan ve horizontal trenddir. Ancak bir de Dow teorisi kapsamında trend çeşitleri vardır. Dow Teorisi piyasada 3 çeşit eğilim olduğundan bahseder; birincil – primary trend (ana trend), ikincil – secondary trend (ara trend) ve üçüncül – minör trendler (küçük trendler) olarak sınıflandırılmıştır.

wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Nedir? Trend Analizi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Hadi gelin şimdi trend çeşitlerine bakalım..

Trend Çeşitleri Nelerdir?

Piyasalarda oluşan fiyat hareketlerinin rastlantısal oluşmadığı kabul edilir. Belli başlı zaman dilimlerinde kendini tekrar ettiğine inanılır. Piyasalarda oluşan bu fiyat hareketleri yatırımcıların arz ve talebine göre şekillenir. Bu fiyat hareketleri belirgin bir yöne sahiptir. Bu yönlere trend adı verilir.

Trendlerin net olarak hangi yöne hareket ettiğini kestirmek bazen güçtür. Şimdi burada “yukarı yöne giden yükselen trenddir, aşağı yöne giden alçalan trenddir” dememiz bekleniyor ancak sonuç bu olsa bile grafikleri yorumlamak bu kadar basit olmuyor maalesef. Grafiklerde fiyat hareketleri alıcılar ve satıcıların baskınlığına göre her an inişli çıkışlı zigzaglar çizerek ilerliyor. Öyle, bir anda aşağı iniş ya da bir anda yukarı çıkış gibi bir durum çoğunlukla söz konusu değil. Hareketler genelde yukarı aşağı zigzaglar ya da dalgalanmalar şeklinde oluşuyor. Bu yüksek ve düşük değerler üzerinden de trendleri bulmaya çalışıyoruz.

Teknik analizde trend son derece önemlidir ve bilinmesi gereken en temel konuların başında gelir. Bunun nedeni ise çoğu kez işe yaraması, hatta trendleri dikkate alarak yapılan işlemlerin, trendi umursamayarak yapılan işlemlere oranla net bir şekilde daha başarılı olduğudur.

Trendde aslında temelde üç kavram önemlidir; “Yön”, “zaman” ve “dönüş”. Yön, trendin yükselen mi alçalan mı olduğunu tayin ederken; zaman, trendin oluşma sürecini; dönüş ise, trendin hareketinin ne zaman sonlanacağı hakkında tahminlerde bulunmamızı sağlar.

Yöne göre trend çeşitlerinin yükselen, alçalan ve yatay olarak üçe ayrıldığından bahsetmiştik.

Dow teorisi ise, The Wall Street Journal’ın editörü olarak kabul edilen Dow Jones tarafından oluşturulmuş, bilinen en eski teknik analiz teorisi olarak anılan teoridir. Dow Teorisi’ne göre trend çeşitleri mantığında ise piyasalarda üç hareketin bulunduğunu, bunların; birincisinin günlük dar ve kısa hareketler olduğunu, ikincisinin iki hafta ile bir ay veya biraz daha uzun bir süreyi kapsayan hareketler olduğunu, üçüncüsünün ise en az dört yıla kadar uzanan hareketler olduğunu” anlatan teoridir.

Şimdi bu trend çeşitlerini açıklayalım.

A. Yönüne göre trend çeşitleri üçe ayrılır;

Yönüne göre trend çeşitleri yükselen, alçalan ve horizontal (yatay) olarak üçe ayrılır.

  1. Yükselen Trend: Yükselen trend, finansal enstrümanın fiyatlarının grafikte sürekli yükselme yapmasıyla meydana gelir. Bahsettiğimiz zigzaglar ve yüksekler yukarı yönlüdür. Genelde iki tane dip noktası birleştirilir ve oluşan çizgi uzatılır. Bu çizgi, fiyat hareketini destekleyen pozitif bir eğime sahipse yükselen trendden söz edilir. İlgili ürüne olan net talep artıyor demektir. Yükselen trend ise, fiyat hareketi bu çizginin üst kısmında olduğu sürece sürecek demektir. Daha fazla dip noktası çizgiye bağlanılırsa daha güçlü bir alçalan trendden söz edilir.
wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?
  1. Alçalan Trend: Alçalan trend, finansal enstrümanın ya da ürünün fiyatlarının grafikte sürekli düşme yapmasıyla meydana gelir. Bahsettiğimiz zigzaglar ve yüksekler aşağı yönlüdür. Fiyatlarda görülen uzun süreli düşüşlerden bahsedilir. Çizgi genelde iki tepe noktası çizilerek elde edilebilir. Bu çizgi, fiyat hareketine direnç gösteren negatif bir eğime sahipse alçalan trendden söz edilir. İlgili üründeki net satışın arttığından bahseder. Alçalan trend ise, fiyat hareketi bu çizginin altında kaldığı sürece sürecek demektir. Daha fazla tepe noktası çizgiye bağlanılırsa daha güçlü bir alçalan trendden söz edilir.
wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?
  1. Horizontal (Yatay) Trend: Zigzaglar, tepe ve dip seviyelerinde abartılmayacak derecede küçük hareketlerle oluşuyorsa horizontal trend söz konusudur. Horizontal (yatay) trendlerde yön ve eğim pek belli değildir.
wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?

B. Zamanına göre trend çeşitleri de kabaca üçe ayrılır;

  1. Ana Trend (Uzun Vadeli Trend) (Primary Trend): Bir yıldan uzun süren trendlere ana trend ya da uzun vadeli trend adı verilmektedir. Burada söz konusu olan ilgili ürüne ait ekonomik gelişmelerin uzun süre boyunca olumlu ya da olumsuz şekilde fiyatlar üzerinde etkisi meydana geldiğinde uzun vadeli trendden bahsedilir. Bir döviz kuru, bir ülke para birimine göre bir yıldan uzun süredir artış gösteriyorsa, bu paritede yükselen ana trend söz konusudur. Yükselen ana trendlerin destek noktaları önemlidir. Bir yıldan uzun süren bir düşüş meydana geldiğinde ise alçalan ana trendden bahsedilir. Alçalan ana trendde de direnç noktaları çok önemlidir. Alçalan ana trendler, yükselen ana trendlere nazaran daha kısa sürmeleriyle bilinir. Burada yükselen trendlerde meydana gelen para kazanma arzusunun daha baskın olması etkilidir.
wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?
  1. İkincil Trend (Orta Vadeli Trend) (Secondary Trend): Dow teorisinde, iki haftadan ya da bir aydan daha uzun sürüp, etkisi yine aylarla sınırlı olan trendler de orta vadeli trendler (ikincil trendler) olarak bilinirler. Bu fiyat hareketleri uzun vadeli trendler içerisinde de meydana gelebilir. Fiyatlar, uzun vadeli trend içerisinde hareketine devam etmekteyken, bazı zamanlar trendin tersi yönde haftalar ya da birkaç ay süren fiyat hareketleri gözlemleyebiliriz. İşte bu trendlere orta vadeli – sekonder – ikincil trend denilmektedir. İkincil trendler, fiyatların beklenildiğinden fazla yükselmesiyle yatırımcıların kar elde etme arzusuyla ürünleri satmasından meydana gelir. Tersi bir hareket de, düzeltmelerin meydana gelmesini takiben fiyatların tekrar ucuzladığını gören yatırımcıların tekrar pozisyon alması sonucu meydana gelir.
wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Nedir? Trend Çeşitleri Nelerdir?
  1. Küçük Trend (Kısa Vadeli Trend) (Minör Trend): Çoğu zaman bir aydan kısa süren trendlere de kısa vadeli trendler (küçük trendler) denir. Genelde bir gün ile üç hafta arasında oluşurlar. Kısa vadeli yatırımların baskın olduğu piyasalarda bolca görülürler. Günümüzde kripto para borsalarında orta ve uzun vadeli işlemler olsa da, yeni çıkan ve amaçsız token ya da coin’ler kısa vadeli yükseliş düşüşler yapmaktadır. Tabi buralarda fomo olmamaya gayret etmek gerekir. Forex piyasasında da anlık yükseliş ve düşüşler gösteren yatırım ürünleri mevcuttur.
wr4t4t5y5y
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?

Trend Çizgileri Nasıl Çizilir?

Trend çizgisi, genelde bir fiyat grafiği üzerindeki trendlerin anlaşılması amacıyla çizilir. Grafiklerdeki fiyat hareketlerinin meydana getirdiği en az iki tane fiyat noktasının (genelde tepe ya da dipler seçilir) birleştirilmesiyle oluşturulur. İleriye doğru uzatıldığında da çoğunlukla eğimli olan destek ve direnç alanları ortaya çıkar.

Bir finansal ürünün grafiğindeki fiyat hareketinde, peş peşe gelen en düşük iki dip noktası birleştirildiğinde oluşan çizginin eğimi pozitif ise, ve fiyat hareketleri bu çizginin üzerinde seyrediyorsa yükselen bir trend söz konusudur. Bu çizgi uzatıldığında destek noktası olarak işlev görür ve fiyat hareketi bu çizginin altına geçmediği sürece yükselen trendden bahsedilir. Bu çizgilerin ya da trendin oluştuğu zaman dilimine göre de vadesi belirlenir; kısa, orta ve uzun vadeli trendler..

Trend çizgileri, farklı stratejiler kullanılarak çizilebilir. Forex indikatörleri ve forex formasyonlarından bahsetmiştik. Teknik analizde bu ve bunlara benzer yardımcı araçlar mevcut. Trend çizgilerinin tespitinde ya da trend çizgilerinin yatırım amaçlı teknik analizde daha işlevsel kullanılabilmesi adına diğer teknik analiz yöntemleriyle beraber kullanılması önem arz eder. Bunun yanı sıra, çeşitli işlem platformlarında otomatik olarak trend çizgilerini çizebileceğiniz özellikler de barındırmaktadır. Kullandığınız işlem platformu ve uygulamalar da bu yüzden önem arz eder. Kısa sürede bu işlemleri gerçekleştirerek size zaman kazandırmaktadırlar.

wrtt5yyy5yy
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?

Trend Dönüşleri

Öncelikle trend dönüşlerini anlamak, ileride teknik analiz yaparken, formasyonlarda ya da indikatörlerde kısacası fiyat tahminlerinizi belirlerken son derece işinize yarayacaktır. Yukarıda verdiğimiz linklerden teknik analiz nedir, formasyon nedir, indikatör nedir gibi konulara ulaşabilirsiniz.

Trendlerin de her zaman başlayış ve bitiş aşamaları vardır. Bu konuları yeterince iyi anlayanlar, trendlerin başlayış ve bitiş zamanları hakkında daha tutarlı sallayabilirler ve kazanma ihtimallerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Trendlerin dönüş noktalarını daha erken fark edip, buraları daha iyi yorumlayabilmek kazançlarınıza pozitif yansıyacaktır.

Hiçbir trendin sonsuza kadar sürmesini bekleyemezsiniz. Bu anlamsız olurdu. Her trend illaki bir yerde dönüş gösterecektir. Peki trend dönüşleri bu kadar önemliyken, bu trend dönüşlerini nasıl anlayabiliriz?

Trendler, trend çizgileri yardımıyla daha kolay anlaşılır ve bu trend çizgileri çizilirken fiyat noktalarından yararlanılır. En yüksek ve en alt fiyat noktaları bolca kullanılır. Yükselen trendleri saptayabilmek için genelde en düşük dip noktaları birleştirilir. Peş peşe dip noktası olması yeterli gelmez. En dip noktalar olması önem arz eder. Bu şekilde birleştirilen en az iki nokta, size bir destek çizgisi sağlayacaktır ve yükselen trendleri verirler. Düşen trendleri belirlemede de aynı şekilde en yüksek tepe noktaları birleştirilir. Böylelikle trendleri daha basit oluşturabiliriz ve üzerinde istatistik ya da teknik analiz yapmamıza daha imkan verici hale gelirler.

Yükselen trendlerde, destek çizgisi çizildiğinde, destek çizgisine yakın seviyelere inen fiyatlar piyasada “ucuz” olarak tabir edilebilir. Çünkü bu noktadan sonra tekrar yükseleceği düşünülmektedir. Yükselen trendlerde pek çok yatırımcıya göre, destek seviyesine yaklaşan fiyat, potansiyel bir alım noktasıdır. Ancak kesinlik arz etmez.

Trendler dönüşler sonrasında bitebilir. Mevcut trendin bitmesi her zaman yükselişin ya da düşüşün bittiği anlamına gelmez. Trend bitmiştir ancak yükseliş ya da düşüş devam ediyor olabilir. Ancak fiyat hareketlerini ön görmek bu kısımdan sonra biraz zorlaşır. Zaman pek çok yatırımcıya, biten trendlerde ısrarcı olmamayı ve başkasına yönelmeyi öğretmiştir.

Öte yandan bir gerçek daha var ki forex piyasası diğer piyasalara göre biraz daha fazla özellik barındırmakta. İşlem saatleri, kaldıraç sistemi ve düşük spread oranlarının yanı sıra iki yönde işlem yapılabilme imkanı da vurgulanması gereken bir tanesi.

wr4t5y5y5y5y
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Çeşitleri Nelerdir?

Trend Dönüşlerini Anlamak

Trend dönüşlerini anlamada ise çeşitli teknik analiz formasyonları, osilatörler ve göstergelerinden yardım alınmaktadır. Genel kanı bunlardan birkaçının aynı anda kullanılması yönündedir. Hak verirsiniz ki trend dönüşlerini anlamak, yatırımın zaten temel mantığını oluşturur. Yatırım yaparken de indikatör, osilatör ve formasyonlardan yararlanılır. Ancak çok sayıda teknik analiz aracını aynı anda kullanmak hareket tereddütüne neden olur, doğru adımların atılmasında zaman kaybedilebilir ve fırsatlar kaçırılabilir. Kısaca kafa karışıklığına neden olur. Ancak tek bir teknik analiz aracını kullanmak da yetersiz veriye ve daha çok yanılgıya sebep vermektedir.

Forex gibi piyasalarda trendlerin yönünü gösteren pek çok sebep vardır. Trend yönünü belirlerken ya da trend dönüşlerini belirlemeye çalışırken sadece teknik analizi göz önünde bulundurmak hata olacaktır. Finansal yatırım ürünlerinin fiyatlarını etkileyen dünya genelindeki ya da ürüne spesifik gelişmeler, ekonomik takvime ait gelişmeler, siyasi olaylar gibi gelişmelerde dikkate alınıp takip edilmelidir.

Trend ne demek, forex piyasasında trend ne demektir, trend dönüşü nedir, trend çeşitleri nelerdir, trend çizgileri nasıl çizilir, trend analizi nedir, trend ne demek TDK, trend kelimesinin Türkçe karşılığı nedir, trend dönüşleri ne manaya gelir gibi konular hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Faydalı olduysak ne mutlu.

Siz de diğer yatırımcı arkadaşlara ya da yeni başlayan yatırımcılara trendin ne demek olduğu hakkında (başka bir konu da olabilir) yardımcı olmak isterseniz yorum kısımlarını soru ya da bilgiye yönelik kullanabilirsiniz.

wrtt5yyy5yy
Günün Konusu: Trend Ne Demek? Trend Çeşitleri Nelerdir?

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı bol kazançlı anlarınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Soru: Fomo’ya kapılmak nedir? Trend’in başı mı sonu mu olduğunu nereden anlıyorsunuz?

Yorum yapın