Teknik Analizde Üçgen Formasyonu Anlatımı

ÜÇGEN FORMASYONU NEDİR?

Teknik analizde grafikler üzerinde en kolay belirlenebilen formasyonlardan biri olan üçgen formasyonları (triangle) trendin devamına işaret eden formasyonlardır. Devam formasyonları arasında oldukça sık karşımıza çıkan üçgen formasyonları, alıcılar ve satıcılar arasında belirsizliğin ve de kararsızlığın yüksek olduğu, fiyatların yukarıdan, aşağıdan ya da her iki yönlü sıkıştığı dönemlerde gözlenmektedir.

Peki forex ve borsa üçgen formasyonu nedir? Grafiklerde üçgen şekli nasıl çizilir? Üçgen şekli görmek neyi ifade eder? Yükselen üçgen formasyonu, alçalan üçgen formasyonu ve simetrik üçgen formasyonu neyi anlatır? Forex konularından bahsederken teknik analizde gelin üçgen formasyonlarına da bir ışık tutalım.. Hosgelir.com Forex piyasasının sokak feneridir..

Üçgen Formasyonları makalesinin amacı: Düşüş trendi ya da yükseliş trendi içerisindeyken kısa süreliğine arz ve talep benzer seviyelerde seyreder. Alıcı ve satıcı yatırımcılar kararsız kalmıştır. Fiyat bir aşağı bir yukarı oynar. Ve en az bir taraftan fiyat sıkışmaya başlar. Bu durumu görmek, dengenin kırılmasının ardından fiyatlarda sert hareketlerin olacağının sinyali olarak kabul edilir ve doğru pozisyon alınması durumunda yüksek kazançlar elde edilebilir. Bu yüzden üçgen formasyonu nedir? Üçgen formasyonları nelerdir? “Simetrik, yükselen ve alçalan üçgen formasyonları nasıl yorumlanmalı” önem arz eden bir konudur.

Üçgen formasyonlarında genelde fiyatın gideceği yön önceden bilinmez. Üçgenin kırılması beklenir. Eğer üçgendeki üst çizgi kırılırsa yükseliş beklenirken, eğer alt çizgi kırılırsa düşüş beklenmektedir.

Üçgen kırıldıktan sonra fiyatların kırılma yönünde bir miktar yükselmesi beklenir. Ancak öncelikle üçgenin kırıldığından emin olmak gerekir.

ry5y6u6u6u6
Üçgen Formasyonlarının Temel Mantığı (Mavi Çizgileri Ayrı Ayrı 3 Üçgen Hayal Edin)

Teknik analizde üçgen formasyonları üç çeşit olarak bilinir;

  1. Yükselen Üçgen Formasyonu
  2. Alçalan Üçgen Formasyonu
  3. Simetrik Üçgen Formasyonu

Ve üçgen formasyonunda genelde 5 ana dalga gözlenir. Bu dalgalardan 3 tanesi düşüş, 2 tanesi ise yükseliş şeklinde oluşur.

Genel beklenti, üçgenin kırılmasını takiben fiyatlarda en az üçgen boyu kadar düşme ya da yükselme meydana gelmesidir.

wet5y5y55y5
Teknik Analiz ve Üçgen Formasyonları

1.. Yükselen Üçgen Formasyonu (Ascending Triangle)

Yükselen üçgen formasyonu yukarı yönlü formasyonlar arasındadır. Alıcıların satıcılardan daha istikrarlı olduğu piyasalarda yükselen üçgen formasyonunu sıkça görürüz.

Bir zaman aralığında artış azalış gösteren finansal varlığın değer grafiğinde tepe fiyatları yatay seviyelerde ilerlerken, dip fiyatları ise her defasında biraz daha yükseliyorsa karşımıza yükselen üçgen formasyonu çıkar.

Bu formasyonda tepe fiyatlarının olduğu yatay seviye direnç bölgesini gösterir. Tepe noktaları birleştirildiğinde yatay bir çizgi meydana gelecektir. Fiyatların ortalaması bu seviyeye doğru yükselmektedir.

Dip noktalar birleştirilerek ise üçgenin alt kenarına uyumlu bir yükselen trend çizilir. Dipleri ve tepeleri birleştiren iki çizgi yukarıda kesiştiğinde oluşan üçgen formasyonu yükselen üçgendir.

Yükselen üçgen formasyonu özellikle yukarı trend içerisinde meydana gelirse trendin devam edeceğini düşündürür.

4t5y5y6u6uu6
Teknik Analizde Yükselen Üçgen Formasyonu Basit Çizimi

Yükselen Üçgen Formasyonu Nasıl Çizilir?

Aşırı alım yapan bir piyasada fiyatlar geri çekilme eğilimindeyken, bir süre zarfı sonunda alıcılar tekrar baskın olmaya başlar ve bir önceki en yüksek fiyat seviyesine (tepe noktasına) doğru yukarı yönlü bir fiyat hareketine şahit oluruz.

Birinci yükseliş böyle tamamlanırken tepe seviyesinden yine satış gelir. Fiyatlar yine düşmeye başlar ancak bu sefer alıcılar daha erken baskın konuma gelir ve bir önceki en düşük fiyat seviyesine (dip noktaya) gelmeden yeni bir yükseliş başlar. Bu yükseliş de önceki tepe noktasına kadar ilerleyecektir.

Bu şekilde her seferinde yeni yükselen düşükler meydana gelerek oluşan bu formasyon, en yüksek fiyat seviyesindeyken yukarı yönlü bir kırılmayla son bulur. Yukarı yönlü bir hareketle devam eder.

Yükselen üçgen formasyonunda en yüksek fiyat seviyesi bir direnç noktası olarak kabul görür. Bu direnç noktası kırıldığında hacimde ciddi artışlar meydana gelecektir.

Yükselen Üçgen Formasyonu Sonrası Ne Olur? Beklenti Nedir?

Üçgen formasyonları genel olarak trendin devamına işaret eden formasyonlardır. Direnç seviyesi kırıldıktan sonra, yükselen üçgen formasyonu için beklenen hedef fiyat seviyelerinde, en başta üçgen formasyonu oluşurken görülen en geniş bant aralığı kadar bir hareket beklenir.

Bu formasyonun tam olarak oluştuğundan emin olmak için direnç seviyesi kırıldıktan bir süre sonrasına kadar takip etmek gereklidir.

Ancak unutulmamalıdır ki yükselen üçgen formasyonu oluştuğunda alıcıların tüm çabalarına rağmen direnç noktası kırılmazsa alıcıların pes ettiği görülebilir. Bunun sebebi satış baskısıdır. Bazen direnç seviyeleri o kadar kuvvetlidir ki yükselen üçgen formasyonundaki gibi yapılan kırma girişimleri sonuçsuz kalarak satış baskısı meydana getirir. Satış baskısından sonra da bazen üçgen modelinin yüksekliği kadar düşüşler meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Sonuç

Yükselen üçgen formasyonunda hedef tespiti yapılırken üçgenin yüksekliğinin ölçülmesi gerekir. Formasyon tamamlandıktan sonra üçgenin yüksekliği kadar yükselmesi beklenen bir hedef fiyat seviyesi vardır. Bazı yatırımcılar yükselen üçgen formasyonunun direnç seviyesinin hemen üstüne uzun pozisyon, yükselen dip fiyatlarının çizgisinin hemen altına da kısa pozisyon açıp beklemeye geçerler.

2.. Alçalan Üçgen Formasyonu (Descending Triangle)

Alçalan üçgen formasyonu aşağı yönlü formasyonlar arasındadır. Satışların alışlardan daha istikrarlı olduğu piyasalarda alçalan üçgen formasyonunu sıklıkla görürüz.

Bir zaman aralığında artış azalış gösteren bir finansal varlığın değer grafiğinde dip fiyatları yatay seviyelerde devam ederken, tepe fiyatları ise her defasında biraz daha düşüyorsa karşımıza alçalan üçgen formasyonu çıkar.

Bu formasyonda dip fiyatlarının olduğu yatay seviye destek seviyesini gösterir. Dip noktaları birleştiğinde yatay bir seviye meydana gelecektir. Fiyatların ortalaması bu seviyeye doğru alçalmaktadır.

Tepe noktaları birleştirilerek ise üçgenin üst kenarına uyumlu bir alçalan trend çizilir. Dipleri ve tepleri birleştiren bu iki çizgi aşağıda kesiştiğinde oluşan üçgen formasyonu alçalan üçgendir.

Alçalan üçgen formasyonları özellikle aşağı trend içerisinde görülürse trendin devam edeceğini düşündürür.

ry5y6u66u6ı
Teknik Analizde Alçalan Üçgen Formasyonu Basit Çizimi

Alçalan Üçgen Formasyonu Nasıl Çizilir?

Aşırı satım aşamasında olan bir piyasada fiyatlar yükselme eğilimindeyken, bir süre zarfı sonunda satıcılar tekrar baskın olmaya başlar ve bir önceki en düşük fiyat seviyesine (dip noktasına) doğru yeniden aşağı yönlü bir fiyat hareketine şahit oluruz.

Birinci düşüş böyle tamamlanırken dip seviyede yine alışlar meydana gelir. Fiyatlar yeniden yükselmeye başlar ancak bu sefer satıcılar daha erken baskın konuma gelirler ve bir önceki en yüksek fiyat seviyesine (tepe noktasına) gelmeden yeni bir düşüş başlar. Bu düşüş de önceki dip noktaya kadar ilerler.

Bu şekilde her seferinde yeni alçalan yüksekler meydana gelerek oluşan bu formasyon en düşük fiyat seviyesindeyken aşağı yönlü bir kırılmayla son bulur. Aşağı yönlü bir hareketle devam eder.

Alçalan üçgen formasyonunda en düşük fiyat seviyesi bir destek noktası olarak kabul görür. Bu direnç noktası kırıldığında hacimde ciddi artışlar meydana gelecektir.

Alçalan Üçgen Formasyonu Sonrası Ne Olur? Beklenti Nedir?

Üçgen formasyonlarının genel olarak trendin devamını gösteren formasyonlar olduğunu belirtmiştik. Destek noktası kırıldıktan sonra, alçalan üçgen formasyonu için beklenen hedef fiyat seviyelerinde, en başta üçgen formasyonu oluşurken görülen en geniş bant aralığı kadar bir hareket beklenir.

Bu formasyonun tam olarak oluştuğundan emin olmak için destek seviyesi kırıldıktan bir süre sonrasına kadar takip edilmelidir.

Ancak unutulmamalıdır ki üçgen formasyonlarının hepsinde yukarı veya aşağı yönlü hareketlerde belirsizlik söz konusudur. Destek noktası kırıldıktan sonra aşağı yönlü hareketler gerçekleşebileceği gibi, destek noktası kırılamadığı durumlarda satıcıların pes etmesi sonucu yukarı yönlü hareketler meydana gelebilir. Bazen destek seviyeleri o kadar güçlüdür ki, satıcılar ne yaparlarsa yapsınlar destek seviyesi kırılamaz ve satıcıların pes etmesi ile alıcıların baskın hale gelmesi ve sonuç olarak fiyatlarda yükselme ile son bulur.

Sonuç

Alçalan üçgen formasyonlarının görülmesi fiyatların düşme eğiliminde olduğunun göstergesi kabul edilir. Alçalan üçgen formasyonundaki destek seviyesi kırılınca üçgenin yüksekliği kadar bir düşüş meydana gelmesi beklenir. Bazı yatırımcılar destek çizgisinin hemen altına kısa pozisyon açıp, düşme eğilimindeki tepe çizgisinin hemen üzerine ise uzun pozisyon açıp beklemeye koyulurlar.

3.. Simetrik Üçgen Formasyonu (Symmetrical Triangle)

Simetrik üçgen formasyonunda olay alçalan yüksekler ile yükselen düşükler üzerinde çekilen çizgilerin kesişmesiyle iki kenarı simetrik bir üçgen oluşmasıdır. Aşağı yönlü trendler esnasında meydana gelebileceği gibi yukarı yönlü trendler esnasında da görülebilir.

et4y5u6u6ı7ı
Teknik Analizde “Simetrik Üçgen Formasyonu ve Fiyatın Üçgeni Kırışı” Basit Çizimi

Simetrik Üçgen Formasyonu Nasıl Çizilir?

Simetrik üçgen formasyonunda her yükseliş hareketi bir önceki zirvenin daha aşağısında son bulur ve buna ek olarak da her düşme hareketi bir önceki dip noktasından daha yukarıda bir dip noktası oluşmasıyla son bulur.  Bu formasyonda düşen yüksekler (alçalan tepeler) üzerinde çizilen çizgi ve yükselen düşükler (yükselen dipler) üzerinde çizilen çizgilerin kesişimiyle üçgen meydana gelir.

Bu formasyonun ortasından üçgenin sağ köşesine doğru çizilen çizginin üst kısmı ile alt kısmı arasında oluşan şekil simetrik izlenim verdiği için simetrik üçgen formasyonu adını almıştır.

Simetrik Üçgen Formasyonunda Beklenti Nedir?

Simetrik üçgen formasyonunda beklenti içerisinde olmak zordur. Çünkü bu formasyon fiyatın gideceği yönü kestirmede zorlanabileceğiniz bir formasyondur. Bundan dolayı da oluşacak trendin yönünü kestirebilmek için formasyonun sona ermesini beklemeniz gerekebilir.

Ancak yatırımcılar tarafından bu formasyonun da diğer üçgen formasyonları gibi trendin devamına yönelik işaret veren formasyonlardan olduğu kabul edilir. Yani simetrik üçgen formasyonu genelde üçgenin trend yönünde kırılmasıyla sonlanır.

Sonuç

Üçgenin kırılmasıyla, büyük düşüşler içerisinde olan hacim artmaya başlar. Diğer üçgen formatlarında olduğu gibi üçgenin en geniş noktası kadar aşağı yönde ya da yukarı yönde yeni trend oluşması beklenir. Yine de simetrik üçgen formasyonunda tahminlerin daha zor olduğunu belirtmekte fayda var.

Borsa formasyonları nelerdir? Üçgen formasyonu nedir? Nasıl olur? Nasıl çalışır? Üçgen formasyonları çeşitleri nelerdir, yükselen üçgen formasyonu, alçalan (düşen) üçgen formasyonu ve simetrik üçgen formasyonları, üçgen kırılımı, üçgen nasıl çizilir, forex ve borsa üçgen formasyonu gibi konular hakkında bildiklerimizi pekiştirecek ya da karanlıkta kalan kısımları aydınlatacak bir makaleyle karşınızdaydık. Umarım faydalı olmuştur..

Göz atmanız önerilen Okunası Makaleler;

wet5y5y55y5
Teknik Analiz ve Üçgen Formasyonları

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın